Çalışma Hayatı

Geri Dön

17 Haziran 2015

Ulusal İstihdam Stratejisi 2. Değerlendirme Toplantısı yapıldı: Ulusal İstihdam Stratejisi istihdam ve işsizlik hedefleri incelendiğinde; işçilerin güvencelerini azaltan esnek istihdam türlerine ağırlıklı olarak yer veriliyor. Uzlaşma yönü olmayan bu tür stratejilerde öngörülen değişikliklere TÜRK-İŞ karşı çıkmıştır. Stratejide yer alan hedeflerin işçilerin güvencelerini azaltan bir yaklaşımla hazırlandığa dikkat çekilmiş, ücretin bir parçası olan kıdem tazminatında hiçbir değişikliğin kabul edilemeyeceği kamuoyuna açıklanmıştır.

15 Haziran 2015

Genç İşsizlik Artıyor: Ülkemizin en önemli sorunlarının başında işsizlik gelmektedir. Üretim ve istihdam yaratmada başarılı olamayan bir ekonomik politikanın uygulanması sonucunda, işsizlik oranları ve işsiz sayıları sürekli artıyor. Mart ayına ilişkin TÜİK tarafından işsizlik oranları açıklandı. İşsiz sayısı 3 milyon 69 bin, işsizlik oranı ise, yüzde 10.6 olarak belirlendi. 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 1.9 puanlık artış ile yüzde 18.6’ya yükseldi. Kayıt dışı istihdam oranı yüzde 32.7 olarak hesaplandı.

14 Haziran 2015

Anayasa Mahkemesi İşkolu Barajını Yüzde 1 Olarak Kararlaştırdı: Anayasa Mahkemesi’nin Ekonomik ve Sosyal Konsey (ESK) üyesi olmayan sendikalarda yüzde 3 olan işkolu barajına ilişkin yasa hükmünü iptal etmesinin ardından yönetmelik değiştirildi. Buna göre, ESK üyesi olmayan sendikalara da işkolu barajı yüzde 1 olarak uygulanacak. Bir işletmede birden çok sendikanın yüzde 40 veya daha fazla üyesi varsa yetki tespiti başvurusu tarihinde en çok üyeye sahip sendika toplu iş sözleşmesi yapmaya yetkili olacak.

12 Haziran 2015

Milli Gelir Artışı Memurlara Yansımadı: Aktif Eğitim Sen’in Türkiye İstatistik Kurumu, Hazine Müsteşarlığı, Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankası verilerinden yaralanarak derlediği rapora göre, memur maaşlarındaki artış Türkiye ekonomisindeki büyümenin altında kaldı. Maliye Bakanlığı verilerine göre, 2002’de ortalama memur maaşı 578 lira iken, Mayıs 2015 itibariyle 2 bin 481 liraya çıktı. En düşük memur maaşı da 392 liradan 2 bin 97 liraya yükseldi. Bu dönemde büyümeden çalışanlara pay verilmediğinden, gelir kayıplarının olduğuna dikkat çekildi. .

11 Haziran 2015

SGK Verilerine Göre Türkiye’de Günde 205 İş Kazası Yaşanıyor: Çalışma hayatının en sorunlu alanı olan iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri alınmadığından, her gün 4 işçi hayatını kaybediyor. 2014 yılında iş kazalarında ölen işçi sayısı bir önceki yıla göre yüzde 50 arttı. İş kazalarında yaşamını yitiren bin 886 işçiden 29’u meslek hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. İşçilerin 423’ü inşaatta çalışırken, 386’sı madende iş esnasında, 309’u ise tarım işkolunda emek harcarken hayatını kaybetti. İş sağlığı ve güvenliği yönünden en korumasız çalışan kesim olan taşeron işçi sayısı, 2002 yılında 10 bin iken, 2015 yılında kamu ve özel kesimde 2 milyona yükseldi.

6 Haziran 2015

Yoksul Nüfus Sayısı 20 Milyonu Buldu: 1 Ocak 2012 itibariyle Türkiye’de ikamet eden herkes, zorunlu olarak genel sağlık sigortası kapsamına alındı. Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlülükleri genel sağlık sigortası verileri dikkate alınarak yapılan araştırmada, 7 milyon kişinin genel sağlık sigortasının devlet tarafından ödendiği belirlendi. TÜRK-İŞ Araştırma Merkezi tarafından yapılan araştırmada; yoksulluğun bölgelere göre değiştiği tespit edilmiş, en yoksul bölgeler olarak Güneydoğu ve Doğu Anadolu dikkat çekmiştir. Gelir testi sonucuna göre, yoksul nüfusun 20 milyona varması, ciddi bir sorun olarak görülmelidir. 5 milyona yakın bir kitlenin de Sosyal Yardım ve Dayanışma Vakıflarına müracaat etmediği dikkate alındığında, yoksulluğun gençler üzerinde de yoğunlaştığı söylenebilir. Anne ve babası üzerinden sağlık yardımı hakkı, eğitim ve yaş sınırı tamamlandığında, sona eriyor. 6552 sayılı Kanunla, sosyal güvencesi olmayan herkesin gelir testine müracaat etmeleri istendi ve 2015 Eylül ayına kadar süre verildi. Gelir testi sonucunda, asgari ücretin üçte birinden az gelire sahip olanların birikmiş genel sağlık sigortası prim borçları silinecek ve genel sağlık sigortası primleri devlet tarafından ödenecek.   

30 Mayıs 2015

Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmelerinde Anlaşmaya Varıldı: Kamu kesimi işyerlerinde çalışan 200 bine yakın işçinin toplu iş sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlandı. Anlaşmaya göre 2350 liranın altında kalan işçi ücretlerine 50-75-100 lira arasında iyileştirme yapılacak. İyileştirme sonrasında birinci yıl birinci altı ay yüzde 6, ikinci altı ay yüzde 5 ücretlere zam yapılacak. Sosyal yardım ayda 220 lira, daha önce olmayan ve ilk defa uygulanacak olan denge tazminatı 500 lira olarak belirlendi ve her yıl Eylül ayında ödenecektir. Geçici süreli çalışan işçilerin daha uzun süre çalıştırılması, taşeron işçilerin kadroya alınması için mevzuat çalışması yapılması konusunda Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolünde mutabakat sağlandı.

28 Mayıs 2015

Emeklilerin Yarısı Yoksul: Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi tarafından hazırlanan “Emeklilerin ne kadarı yoksul?” araştırması, ülkedeki emeklilerin yarısının yoksulluk çektiğini, üçte birinin ise çalışmaya devam etmek zorunda kaldığını gösteriyor. Araştırmaya göre, 2012 gelirleri ve göreli yoksulluk ölçütü kullanıldığında emekli barındıran hanelerin yüzde 14.4’ü göreli yoksul çıkarken, bu oranın Türkiye genelinde yüzde 20.7 olduğu belirlendi.

12 Mayıs 2015

Vergi Artışı Net Ücretlerde Azalmaya Neden Oluyor:  Yıllarca başlangıç vergi dilimlerinin düşük belirlenmesi ve vergi oranlarının yüksek olması sonucunda, çalışanlara yapılan zamlar büyük oranda geri alınmakta ve yıl içerisinde net ücretlerde düşmelere neden olmaktadır. Temmuz ayında işçi ve memur aylıklarına yapılan zamlara rağmen, vergi kesintilerinin yüksekliği nedeniyle net ücrette azalmalar yaşanıyor. TÜRK-İŞ, yıl içerisinde önemli bir gelir kaybına neden olan vergi uygulamalarına çözüm bulunmasını öngören raporu Hükümete ve siyasi partilere gönderdi. Raporda, gelir vergisinde esaslı bir değişikliğin yapılması ve yıl içerisinde net ücrette azalmaların olmaması için değişikliklerin yapılması istendi. 

5 Mayıs 2015

İşsizlik Sigortasında İyileştirmeler Yapılmalı: İşçilerin işsiz kalacakları sürede önemli bir sigorta kolu olarak görülen işsizlik sigortası uygulamalarına yönelik tepkiler artıyor. 2002’den bugüne kadar fondan 3.6 milyon kişiye 8 milyar lira ödeme yapıldı. Bu dönemde işsiz kalmalarına rağmen, 3 milyon kişi ise, yararlanma koşullarının ağır olması nedeniyle işsizlik sigortasından yararlanamadı. İşveren ve işçilerin ödedikleri işsizlik sigortası primlerinden oluşan İşsizlik Fonu’nda biriken para tutarı 80 milyar lirayı aşmış durumda. Ocak-Haziran 2015 döneminde en düşük işsizlik ödeneği 480.60 lira, en yüksek 961.20 lira olarak uygulanıyor. İşsizlik sigortası yararlanma koşullarında aranan son 3 yılda 600 gün prim ödeme yükümlülüğünü yerine getirmeyenlerin sistemden yararlanmamaları eleştiri konusu oluyor. Bu nedenle, yararlanma koşullarında iyileştirmelere gidilmeli, işsizlik ödeneği ve süreler de artırılmalıdır. Esnek istihdam karşısında, son üç yılda yerine getirilmesi oldukça zor olan 600 gün prim ödeme koşulu değiştirilmeli, fon kaynakları başka yerlerde kullanılmamalıdır.

1 Mayıs 2015 

1 Mayıs Coşkuyla Kutlandı: TÜRK-İŞ, emek ve dayanışma günü olan 1 Mayısı Zonguldak’ta kutladı. TÜRK-İŞ’e üye işçiler büyük bir katılım gösterdi. Başta madenlerde yaşanan iş kazaları olmak üzere, çalışanların karşı karşıya kaldığı zorluklara dikkat çekilerek, insan onuruna yakışır bir çalışma ortamının sağlanması istendi. İşçilere hitaben konuşan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, iş cinayetleri ile işçilerimizin  hayatına mal olan kötü çalışma ortamına son verilmesini, iş sağlığı ve güvenliği hükümlerine uymayanların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Üretim zorlaması ve kar hırsı ile Soma ve Ermenek’te yaşanan iş kazaları ile işçilerimizin hayatlarını kaybetmesinden büyük bir üzüntü duyduklarını söyleyen Ergün Atalay, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk taşıyan işyerlerinde üretim yapılmamalı, denetiminler sıklaştırılmalı uyarısında bulundu.

30 Nisan 2015

Karayollarında Çalışan taşeron İşçilerine kadroları Verildi: Karayollarında muvazaalı olarak çalıştıkları yargı kararlarıyla tespit edilen taşeron işçilerine kadroları verildi. Başbakan Ahmet Davutoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, TÜRK-İŞ Genel Mali Sekreteri ve Yol-İş Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar’ın katıldığı törende protokol imzalandı. İşçilere hitaben yapılan konuşmalarda, işçilere hak ettikleri kadrolarının verilmesi ve özlük haklarında yapılan iyileştirmeler ile güvencelerin getirildiğine dikkat çekildi. Bu karar, asıl işverenin işçisi olması gereken ve sayıları yüz binlere varan taşeron işçilerinin kadroya alınması yönünde önemli bir emsal oluşturacaktır.   

25 Nisan 2015

Temmuz Ayında Emekli Aylıklarına İyileştirme Yapılacak: 6645 sayılı Kanun ile 1100 liranın altında kalan SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına 100 lira seyyanen zam yapılması getirildi. Buna göre, 1000 liranın altında olan emekli aylıkları 1000 lirayı geçmemek üzere, 100 lira zam sağlandı. 1000-1100 lira arasında olan emekli aylıklarına ise, 1100 lirayı geçmemek üzere 100 lira artış yapılacaktır. Bağ-Kur emeklisi olarak bir işyeri açanlardan alınan yüzde 15 sosyal güvenlik destek primi yüzde 10 olarak değiştirildi. Bu konuda açıklama yapan Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün, yapılan değişikliğin olumlu bir adım olduğunu belirterek, 2000 sonrası emekli olanların aylıklarındaki eşitsizliğin giderilmesi için intibaklarının yapılması gerektiğine dikkat çekerek, Bağ-Kur kapsamında ödenen sosyal güvenlik destek primi uygulamasının kaldırılması gerektiğini söyledi.      

23 Nisan 2015

Bağ-Kur Sigorta Prim Borçlarına Silinme Hakkı Getirildi: 6645 sayılı Kanunla yapılan değişikliklere göre, 30 Nisan 2015 itibariyle 12 aydan fazla olan Bağ-Kur sigortalılarına üç ay içerisinde borçlarını ödeme yoluna gitmediklerinde, prim borçlarının silinmesi ve genel sağlık sigortasından yararlanmaları sağlandı. Bu uygulamadan 12 ve daha fazla prim borcu olanlar ile Aralık 2014 tarihinden önce prim borcu yapılandırması yapanlar yararlanacak. Bağ-Kur borcu nedeniyle emekli olamayan ve genel sağlık sigortasından yararlanamayanlar için bu düzenleme önemli bir fırsat oldu. 

27 Şubat 2015

Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu Toplandı: Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmeliğin 9. maddesi gereğince, Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu toplanarak, 2015 yılı iaşe bedelini günlük 23 lira olarak belirledi. İaşe servisi kurulmayan gemi adamlarına ödenek ücretin belirlenmesinde fiyat artışları ile İş Teftiş Kurulu Başkanlıkları’nın rapor ve önerileri de hesaplamada dikkate alındı.  TÜRK-İŞ, Tespit Kurulu’nda iki üye ile temsil edildi.

25 Şubat 2015

İşsizlik ve Gelir Eşitsizliği Artıyor: Türkiye’nin dönem başkanı olduğu G-20 ile OECD işbirliğinde düzenlenen Çıraklara Yönelik işbaşında Kaliteli Eğitim Konferansı Antalya’da gerçekleştirildi. Konferansın açılış bölümünde konuşan TÜRK-IŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, 13 milyon çalışanın bulunduğu Türkiye’de sadece 1 milyon sendikalı işçi olduğuna dikkat çekerek, “Bu durum G-20 dönem başkanlığını yapan Türkiye’ye yakışmıyor” dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, işsizliğin en büyük sorun olduğuna işaret ederek, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun yakında yeni istihdam paketini açıklayacağını belirtti.  TİSK Başkanı Yağız Eyüboğlu, Türkiye’de gençlerin beşte birinin işsiz olduğunu, 15-25 yaş grubunda işsizliğin yüzde 19.9’a çıktığına, 4 genç kadından da birinin işsiz olduğuna işaret eden Eyüboğlu, çözüm için işbaşında eğitimin artırılması gerektiğini vurguladı. Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ali Koç, işsizliğin yükseldiğini, gelir dağılımındaki eşitsizliğin derinleştiğini, orta sınıfın zayıfladığını belirterek, “zenginlerin daha zengin, fakirlerin daha fakir hale geldiğini” söyledi. Bu açıklamalardan da görüleceği gibi, çalışma koşulları ve hak arama yolları zorlaşmış, iş kazaları ve meslek hastalıklarını önleyecek gerçekçi tedbirlerin alınmasında kararlı bir politika ve kültür oluşturulamamıştır.

21 Şubat 2015

Süresinde Bağ-Kur’a Kaydını Yaptıramayanların Beklentileri: Çeşitli meslekler adı altında bağımsız çalışanların vergi ve meslek odası kaydı bulunanlar, süresinde Bağ-Kur kayıt yaptırmamaları nedeniyle sigortalı sayılmadıklarından, bu kapsamda olanlar Bağ-Kur’a kayıt ve borçlanma için yeni bir fırsat tanınmasını istemektedirler. TBMM’de bulunan Torba Kanun Tasarısına bu yönde bir teklifin verilmesi yönünde beklenti oluşmuştur. 

20 Şubat 2015

İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı Sürekli Değişiyor: TBMM’de Komisyonda bulunan Torba Kanun Tasarısı, işverenin talepleri ile sürekli değişiyor. İşyerinde ölümlü kaza yaşayan işverene 5 yıl ihalelerden men öngörülmüştü; bu süre 2 yıla indirildi. Faaliyeti durdurulan işyerlerine para cezasının taslakta olmasına rağmen, kaldırılması isteniyor. İş kazası yaşayan işverenlerin daha yüksek işsizlik sigortası primi ödemesini düzenleyen madde de taslaktan çıkarıldı. İş kazaları ve meslek hastalıkları yönünden iyi bir yerde olmamamıza karşın, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatını sürekli değiştirilmesi, her konuya işveren maliyeti olarak bakıldığından, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve iş kazalarının önlenmesi önünde ciddi engeller oluşturuyor.  

19 Şubat 2015

Genel Sağlık Sigortası Prim Borcu Belirsizliği Sürüyor. 6552 sayılı Torba Kanun ile sigortalı olmayan 5.3 milyon kişinin genel sağlık sigortasına tescillerini yaptırmadığından, borç tutarı 10 milyon liraya yükseldi. 30 Mart 2015 tarihine kadar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na gelir testi yaptırmaları istenmektedir. Bu kapsamda olanların başvurusu 153 bin ile sınırlı kaldığından, yeterli bir bilgilendirmenin yapılmadığı yönünde eleştiriler gelmeye başladı. Tebligatı almayan yurttaş borcundan haberdar olmadığı için gelir testi yaptırmıyor. CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, bu sorun yanında “Sadece Bağ-Kur borcu olduğu için sağlık sisteminden yararlanamayan 1 milyonun üzerinde insan var” dedi. Bu değerlendirmelerden de görüleceği gibi, genel sağlık sigortası sağlıklı işlemiyor. Genel sağlık sigortasına tescil işlemleri konusunda yeni bir sistem geliştirilmelidir. SGK’ye ait borçların yeniden yapılandırılması kapsamında, 30 Nisan 2014’ten önceki Bağ-Kur, SSK, genel sağlık sigortası idari para cezaları da dahil tüm prim borçlan, gecikme zammı, gecikme faizi var. Bakanlar Kurulu’nun 30 Mart 2015’ten sonra süreyi 6 ay uzatma yetkisi olduğunu söyleyen uzmanlar, sağlık hizmetinin alınması tebligatlar beklenmeden bir an önce gelir testi yaptırılmasını öneriyor. Yeşil Kartlılar, kısmi süreli çalışanlar öğrenciler, (25 yaşını doldurmuş üniversite öğrencileri), zorunlu sigortası sona erenler, genel sağlık sigortası prim borçları, sgk.gov.tr adresine girip, ‘GSS Prim borçlarınızı yapılandırıyor uz’a basıp, çıkan sayfanın en altında ‘Genel sağlık sigortası tescil ve borç durumunuzu öğrenmek için tıklayın’a basıp kimlik bilgilerini girerek öğrenilebiliyor. Gelir testi sonucunda, hanede kişi başına asgari ücretin üçte birinden daha az gelir tespit edilmesi durumunda, genel sağlık sigortası primi devlet tarafından ödeniyor.

18 Şubat 2015

Hanelerin Maddi Durum Beklenti Endeksi Düştü: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat ayı Tüketici Güven Endeksini açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi sonucuna göre, hanenin maddi durum beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 1.2 oranında azaldı. Ocak ayında 87.84 olan endeks değeri Şubat ayında 86.75 oldu. Bu düşüş, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durumunun daha iyi olacağını bekleyenlerin oranının azalmasından kaynaklandı. İşsiz sayısı beklentisi Ocak ayında 91.49 olan genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 0.7 oranında azalarak, Şubat ayında 90.87 oldu. Bu düşüş, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durumun daha iyi olacağı yönünde beklentisi olan tüketicilerin sayısının bir önceki aya göre azaldığını gösterdi. İşsiz sayısı beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 2.7 oranında artarak, Şubat ayında 69.64 değerine yükseldi. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde işsiz sayısında artış bekleyenlerin oranındaki azalmadan kaynaklandı.

6 Şubat 2015

167 Sayılı ‘İnşaat İşlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi Onaylandı: Türkiye’nin imzalamamakla eleştirildiği Uluslararası Çalışma Örgütü’nün 167 numaralı sözleşmesi 27 yıl sonra Türkiye tarafından imzalandı Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO), 1988 yılında kabul ettiği ve 1991 yılında yürürlüğe giren dair karar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Sözleşmeye göre, Türkiye de bu çerçevede ILO’ya inşaat sektörüyle ilgili tedbirler ve faaliyetlerle ilgili yıllık rapor sunmak zorunda olacak. ILO, sözleşmelerin uygulanıp uygulanmadığına yönelik bağımsız uzmanlar tarafından yapılan denetim sistemi işletiyor. ILO taraf ülkelerden bilgi alabildiği gibi, ilgili devletin ne kadar ilerleme sağladığım da kendi uzmanları aracılığıyla tespit çalışması yapıyor. Her inşaat alanında yeteri miktarda içme suyu, tuvalet, yıkanma tesisi, yemek ve barınak yerleri bulundurulması zorunlu olacak. Sözleşme hükümlerinin fiilen uygulanmasını sağlamak amacıyla devlet, caydırıcı ceza ve önlemler uygulayacak, denetimi sağlayacak.

5 Şubat 2015

SGK Sağlık Politikaları Bilimsel Danışma Kurulu Oluşturuldu: Genel sağlık sigortası uygulamasına yönelik politikalara ilişkin yürütülecek çalışmalarda bilimsel ve teknik danışmanlık yapmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından oluşturulan Sağlık Politikaları Bilimsel danışma Kurulu toplantısı yapıldı. Danışma Kurulunda; öğretim üyeleri, rektörler ve doktorlar sağlık politikalarına ilişkin rapor ve görüş oluşturularak sistemin daha iyi işletilmesi ve aksayan yönlerinin belirlenmesinin hedeflendiği belirtildi. Danışma Kurulu’nun açılışında konuşan SGK Başkanı Yadigar Gökalp İlhan, bu oluşumun bir genel sağlık sigortasının bilimsel olarak da değerlendirilmesinin amaçlandığına işaret ederek, halkımıza karşı büyük sorumluluklarının olduğunu söyledi. 2014 yılında 54 milyar 600 milyon sağlık harcaması yapıldı. 

4 Şubat 2015

İşsizlik Oranı Yüzde 10.7’ye Yükseldi: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan açıklamada; Kasım 2014 itibariyle işsizlik oranı yüzde 10.7’e ulaştığı belirtildi. İstihdam edilenlerle işsizlerin oluşturduğu ‘işgücü’ sayısı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Kasım 2014’te 28 milyon 970 bin, işgücüne katılma oranı ise, yüzde 50.5; bu oran erkeklerde yüzde 71, kadınlarda yüzde 30.5 belirlendi. İşsiz sayısı ise, 3 milyon 96 bin olarak hesaplandı. İstihdamda kayıt dışı çalışanların sayısı 8 milyon 777 bin, kayıt dışı çalışanların istihdam içindeki oranı yüzde 33,9 olarak hesaplandı.   

3 Şubat 2015

Ocak 2015’de Enflasyon Yükseldi: 2014 Aralık ayında eksi 0.44 olarak hesaplanan tüketici fiyat artışları, 2015 Ocak ayında yüzde 1.10 olarak açıklandı. Aralık ayı enflasyonu eksi çıktığından, işçi ve Bağ-Kur emekli aylıklarına yüzde 2.33 artış yapıldı. 2014 yılı ikinci altı ay enflasyonunun yüzde 2.33 olarak açıklandığından, kamu işçilerine enflasyon farkı oluşmamıştır. Bu yönüyle bakıldığında, çalışanların ve emeklilerin aleyhine olan bir enflasyon sepeti ve hesaplanma yöntemi bulunmaktadır. Bu hesaplanma sistemi, çalışanların ve emeklilerin harcamalarını gerçekçi olarak temsil etmediğinden, yeni bir hesaplanma yöntemi getirilmelidir. Öncelikle, TÜİK tarafından ücretliler endeksi oluşturulmalıdır. TÜİK 2015 Ocak ayı tüketici fiyat hesaplamalarına göre; Ocak 2015/Ocak 2014 dönemsel artış fiyat artışı yüzde 7.24, 12 aylık ortalamalara göre yüzde 8,80 olarak açıklandı. TÜİK’in hesaplanma yöntemi uzmanlar ve yorumcular tarafından da eleştirilmektedir.

31 Ocak 2015

6 Yılda 2 Milyon Kayıtdışı Çalışan Kayıt Altına Alındı:  Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sigorta Primleri Genel Müdürü Ahmet Açıkgöz, çapraz kontroller sayesinde 2008 yılından bu yana tüm sektörlerde 2 milyona yakın kayıtdışı çalışan tespit ettiklerini söyledi. Açıkgöz sigortasız eleman çalıştıranlar için ise, “Ceza uygulamasında ise bir kişinin yıllık maliyeti 40 bin lirayı bulduğunu” açıkladı.

29 Ocak 2015

Kıdem Tazminatına Yönelik Açıklamalar Tepi Çekti: Başbakan Ahmet Davutoğlu, 10. Kalkınma Planı yapısal dönüşüm programı kapsamında kıdem tazminatı sisteminde yeni bir düzenleme yapacaklarını söyledi. Kıdem tazminatı ilme ilgili getirilecek yeni sistemin her bir işçi için bir hesap açılmasını ve işverenin o hesaba yatırdığı paraların da fonda toplanması hedefleniyor. TÜRK-İŞ, bireysel kıdem tazminatı fon sistemini, kabul edilemez olarak değerlendirildi. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve Yönetim Kurulu üyeleri tarafından televizyon kanallarında yapılan açıklamalarda, kıdem tazminatına hak kazanmada aranan bir yıl çalışma koşulunun kaldırılması halinde, kıdem tazminatı sorununun büyük oranda çözüme kavuşacağı ve yararlanmanın genişleyeceği ifade edilmiştir.

27 Ocak 2015

Kiralık İşçilik Yeniden Gündemde: TBMM’ye sunulan Kanun Tasarısında, kiralık işçilik ile ilgili yeni düzenlemeler öngörülüyor. Buna göre askerlik, doğum, analık ve süt izni ile ücretsiz izin hallerinde izin süresince, ebeveynlere doğumdan sonra tanınan kısmi süreli çalışma süresince özel istihdam bürolarından işçi kiralanabilecek. TÜRK-İŞ, işçilerin sömürülmesine ve örgütsüz kalmasına neden olan özel istihdam büroları kanalıyla işçi teminine karşı çıkıyor.

22 Ocak 2015

Soma’dan Göç Başladı: Tes-iş Soma Şube Başkanı Bedri Demiraslan, Soma’da maden kazası sonrasında işsizliğin artması üzerine göç başladığına dikkat çekerek, özelleştirmelerin ertelenmesini ile ilgili olarak Ak Parti milletvekillerin söz vermelerine rağmen hiçbir değişikliğin olmaması karşısında göç, açlık ve yoksulluğun arttığını söyledi.

15 Ocak 2015

İşçilerin Kadroları Verilmeli: Başta Karayolları olmak üzere, muvazaalı bir şekilde çalıştırıldıkları tespit edilen ve yargı kararı olan işçilerin kadrolarının kısa sürede çözüleceğini açıklayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, 6552 sayılı Kanun ile getirilen prim borcu yapılandırmasından 2 milyon kişinin yararlandığını söyledi. TBMM’de Komisyonda görüşülen Tasarı ile ilgili açıklamalarda bulunan Çelik, iş sağlığı ve güvenliği konusunda da yeni düzenlemelere gittiklerini belirterek, özetle şunları söyledi: İş güvenliği uzmanı işyerindeki tehlikeli işleri durdurması gerekiyorsa, durumu hem işverene hem de aynı anda bakanlığa bildirecek. Faaliyeti durdurulan bir işyerinin çalışmaya devam ettirilmesi halinde, işyeri sahibi paraya çevrilmeden 3 yıl hapis cezasına çarptırılacak. Bir işyerinde 3 yıl boyunca bir kaza yoksa işverenden işsizlik fonuna ödediği yüzde 2’lik payın yüzde 1’ini alınmayacak. Madenlerdeki çalışma süreleri şu an 6 gün 6 saat. Bunu uzlaşı ile 2 gün tatil ve 7.5 saat günlük çalışma şekline getireceğiz.

3 Ocak 2015

İşçi, Memur ve Emekli Zamları Açıklandı: 2014 yılı ikinci altı ay tüketici fiyat artışı yüzde 2.33 olarak açıklandığından, 1 Ocak yürürlüklü olan kamu kesimi toplu iş sözleşmeleri kapsamındaki işçilere enflasyon farkı oluşmadı ve 2015 yılı birinci altı ayda yüzde 3 zam uygulandı. Kamu çalışanlarına ve memur emeklilerine de yüzde 3 zam yansıtıldı. 1 Ocak 2015 itibariyle birinci altı ayda işçi ve Bağ-Kur emeklilerine ise, yüzde 2.33 artış öngörüldü. Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün yaptığı açıklamada; işçilerin harcamalarını temsil etmeyen tüketici fiyat artışlarına göre yapılan artışların, emeklileri  giderek yoksullaştırdığına dikkat çekerek, yeni bir artış sisteminin belirlenmesi gerektiğini söyledi.

 

29 Aralık 2014

Emekli Sandığı İkramiyesinde 30 Yıl Sınırı İptal Edildi: Anayasa Mahkemesi, Emekli Sandığı Kanunu’nun, “emekli ikramiyesinin hesabında 30 fiili hizmet yılından fazla sürelerin dikkate alınmayacağına” ilişkin hükmü iptal etti. Böylece, memur emeklileri 30 yılın üstündeki çalışmaları için de ilave ikramiye alabilecek. Bu karar aynı zamanda en düşük kademedeki memurdan en yüksek makamdaki kamu çalışanına kadar herkesi etkileyecek.

15 Aralık 2014

İlaçta Kemer Sıkılmamalı: İlaç sektör temsilcileri tarafından Başbakan Ahmet Davutoğlu’na Sosyal Güvenlik Kurumu’nun ilaç politikası ve fiyat belirlemelerini eleştiren bir rapor gönderildi. İlaçta aşırı kemer sıkmanın getirdiği olumsuzluklara dikkat çekilen raporda, SUT uygulamaları ve taban fiyat nedeniyle eczacı-vatandaş arasında da sorunlar yaşandığı belirtildi.   

5 Aralık 2014

Madende ILO Sözleşmeleri Onaylandı: Soma ve Ermenek’teki facialardan sonra yeniden gündeme gelen madenlerdeki güvenlik ve sağlık konularında hükümetlere ve işletmecilerine önemli yükümlülükler getiren Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) 176 sayılı sözleşmesi dün Meclis’te kabul edildi. Dünya Madenciler Gününde kabul edilen sözleşme, işçilere güvenlik ve sağlıkta ilgili bilgileri öğrenme, makul gerekçe şartıyla tehlikeli durumda madeni terk etme hakkı tanıyor. 1998’de yürürlüğe konulan sözleşmeyi bugüne kadar 29 ülke onayladı.

26 Kasım 2014

Özelleştirme Gelirleri 61 Milyar Liraya Yükseldi: 2015 Bütçesi ile ilgili sunum yapan Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2003’ten bugüne 61,2 milyar dolarlık özelleştirme gerçekleştirdiklerini belirterek, “Başta enerji, ulaşım, sigortacılık, telekomünikasyon ve şans oyunları sektörleri olmak üzere kapsama alınan tüm sektörlere yönelik özelleştirme çalışmalarına devam edeceğiz” dedi.

25 Kasım 2014

Karayolları İşçileri Alanda: Türkiye’nin dört bir yanından Ankara’ya gelerek Karayolları Genel Müdürlüğü önünde eylem yapan Yol-İş Sendikası üyesi taşeron yol işçileri, kadro haklarını istedi. Binlerce işçi dün İnönü Bulvarı’nda, Ankara Karayolları Genel Müdürlüğü önünde bir araya geldi. “Taşeron sistemi öldürüyor”, “Yargı kararları uygulansın”, “Ant içtik kadromuzu alacağız” dövizleri taşıyan işçiler, “Bizler emeğiyle geçinen ve çok ağır koşullarda çalışan işçileriz. Köle olmadık, olmayacağız. Kadro hakkımızı alıncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, bu konuda gitmedikleri kapı kalmadığını belirterek haklarını alana kadar işçilerin yanında olacaklarını söyledi. Yol-İş Genel Başkanı Ramazan Ağar ise işçilerin 3 yıldır kadro beklediğine dikkat çekerek, bir an önce kadroların verilmesini istedi.

16 Kasım 2014

Sigorta Sandıklarının SGK’ya Devri Erteleniyor: 400 bin kişiyi ilgilendiren ‘vakıf sandıkları’ konusunda kritik bir karar alındı. Bu nedenle önümüzdeki aylarda SGK’ya devir sürecini erteleyen bir yasa değişikliği yapılacak. Bakanlar Kurulu’na verilen süre 8 Mayıs 2015 tarihinde sona eriyor.

13 Kasım 2014

Başbakan Tarafından İş Kazalarının Önlenmesine İlişkin Paket Açıklandı: Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun açıkladığı pakete göre; çok tehlikeli işlerde çalışan 2 milyon 700 bin çalışana mesleki yeterlilik belgesi alma zorunluluğu gelecek. Yapı denetim firmalarına iş sağlığı ve güvenliği konusunda sorumluluk getirilecek, inşaatlarda şantiye şefine, madenlerde daimi ve teknik nezaretçilere, ‘iş güvenliği uzmanı’ olma şartı aranacak. Rödovans, kiralama veya götürü usulüyle ihale edilen işlerde üretim zorlamalarının engellenmesi için uygun planlama yapılacak. Böyle bir durumda sözleşme feshedilecek. Rödovans süreleri 15 yıldan az olmayacak. Başbakanın açıklamalarını değerlendiren TÜRK-İŞ Genel Sekreteri ve Türk Metal Sendikası Genel Başkam Pevrul Kavlak, paketin bir farkındalık oluşturması anlamında memnuniyet verici olmakla birlikte, madenlerde sadece yüzde 5’lik bir sendikalılaşma oranına dikkat çekerek, esas olan örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini söyledi.

15 Ekim 2014

Sigortalıların Yüzde 41’i Asgari Ücretli Çalışıyor: Yazılı soru önergesini yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, SGK kayıtlarına göre 2014 yılı Şubat ayı itibariyle 4/a kapsamındaki sigortalıların yüzde 41’inin asgari ücret ile çalıştığını bildirdi. Türkiye İstatistik Kurumu’nca, Türkiye genelinde İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması düzeyinde yıllık bazda kayıt dışı istihdam oranı hesaplandığını da belirten Çelik, buna göre 2005 yılında 48,17 olan kayıt dışı istihdam oranının 2013 yılında 36,75 olarak gerçekleştiğini kaydetti.

10 Ekim 2014

Orta Vadeli Programda Çalışanların Hak Kaybına Neden Olacak Hedefler Öngörülüyor: Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kiralık işçi ve kıdem tazminatı fonu kurulması ile ilgili hedefler Orta Vadeli Program’da yer aldı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün ‘insan onuruna aykırı’ diyerek veto ettiği ‘işçi kiralama’ ve ‘kıdem tazminatı fonu’ ile ilgili düzenlemeleri öngören Kanun Tasarılarının TBMM’ye sunulacağının açıklanmasına yönelik olarak işçi konfederasyonları tepki gösterdi.

29 Eylül 2014

Taşeron İşçiler Kadro Bekliyor: 6552 sayılı Torba Kanunu, kamu işyerlerinde çalışan ve asıl işverenin işçisi olması gereken büyük bir kitlenin kadro beklentilerini karşılamadığından, Ekim ayında yapılacak yeni bir düzenlemede bu konunun ele alınması yönünde talepler gelmeye başladı. Taşeron uygulamasının ücret, sendikalaşma ve çalışma koşulları bakımından olumsuz bir süreci getirmesi, Hükümetinde yeni bir çalışma başlatmasına neden oldu. Hükümet çevrelerinin açıklamalarına bakıldığında, bu konunun ele alındığı ve değişik seçenekler üzerinde çalışmalar yapıldığı belirtiliyor. Karayollarında muvazaalı çalışan işçi sayısının 9 bin olduğu yargı kararıyla belirlenmesine rağmen, bugüne kadar kadroların verilmemesi, hukuk devletinde kabul edilemez bir yaklaşım olarak değerlendirilmektedir. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 2. maddesine aykırı bir şekilde kamu işyerlerinde çalışan ve asıl işverenin işçisi sayılması gereken bir kesime kadroları verilmelidir. Her şeyden önce, muvazaalı çalıştırmanın önlenmesi için daha etkin müeyyideler getirilmelidir.

27 Eylül 2014

Emekli  Aylıkları Hesaplanma Sistemi Değişmeli: Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım  Ergün, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerine göre çalışma süresinin uzaması ile birlikte emekli aylıklarında azalmaya neden olan bir hesaplanma sisteminin bulunduğuna dikkat çekerek, bu uygulamanın yeni bir eşitsizlik öngördüğünü belirtti. Esas olan emekli aylıklarında eşitliğin sağlanması öngörecek yeni bir hesaplanma sitemine geçmek olduğunu söyleyen Kazım Ergün, 2000 sonrasında emekli olanların bu eşitsizlik nedeniyle mağdur olan geniş bir kesim olduğunu belirterek, 2000 sonrası dönemde emekli olanlar için intibak yapılmalıdır dedi. 

26 Eylül 2014

Vergi Artışları, Net Ücreti Azaltıyor: 2014 birinci vergi dilimi dar tutuldu. Yıl başından itibaren 11 bin liraya kadar yüzde 15 olarak uygulanan vergi oranının ilerleyen aylarda yüzde 20-27 aralığına yükselmesi, ücret seviyelerine göre değişmekle birlikte yıl içerisinde net ücretlerde azalmalara neden olmaktadır. TÜRK-İŞ, bu haksızlığın değişmesini Hükümetten talep etmiş, vergi oranlarının ve vergi dilimlerinin yeniden belirlenmesini istedi. 2014 yılı uygulamalarına bakıldığında, toplu iş sözleşmeleriyle elde edilen ücret artışlarının vergilerle geri alındığı haksız bir sistem bulunmaktadır. Diğer taraftan, ücretliler dışında alınan vergilere bakıldığında, gelir vergisinin büyük kısmının çalışanlardan toplandığı dikkat çekmektedir. Bu durum, bordro mahkumları olarak bilinen çalışanların vergileri kaynaktan kesildiğinden, vergi kaçırma veya eksik beyanda bulunma gibi bir şanslarının olmadığı, beyan usulüne göre vergi verenlerin ise, çalışan kesime göre daha az vergi verdiği bir gerçek. Hükümetin, gelir dağılımını bozan ve vergi adaletini sağlamayan vergi mevzuatını ele alması ve adil bir vergi sistemini getirmesi gerekmektedir.

25 Eylül 2015

Daha Fazla İlaç Farkı Ödenecek: Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) ile yapılan değişiklik sonucunda, 1 Ekim 2014 itibariyle eşdeğer ilaç uygulaması getiriliyor. SGK’nın belirlediği 15 eşdeğer grupta toplam 218 ilaç bulunuyor. Öncelikle 15 etken madde ile başlayacak olan bu uygulama kısa bir süre sonra tüm ilaçları kapsayacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Ecz. Nurten Saydan, ilaç fiyat farklarının arttığını belirterek, “Taban Birim Fiyat Uygulaması sistemine geçilmesi sonucunda vatandaşlar eczanelerimize geldiklerinde daha fazla ilaç fiyat farkı ödeyecekler” dedi.

21 Eylül 2014

İş Sağlığı ve Güvenliği Değerlendirme Toplantısı yapıldı: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in başkanlığında, işçi ve işveren temsilcilerinin katıldığı toplantıda, son dönemde yaşanan iş kazalarının ardından, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Eylem Planı kapsamında yapılması gerekenler masaya yatırıldı. Toplantıda; iş kazalarına son verilmesi için etkin eylem planlarının hayata geçirilmesi, mesleki yeterlilik belgeleri, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin para cezalarının etkinleştirilmesi, madenlerde iş sağlığı ve güvenliği denetimlerinin Enerji Bakanlığına devredilmesi konuları görüşüldü. Ayrıca inşaatlarda iş sağlığı ve güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymayan ve teşvik almış firmaların teşvik koşullarının değiştirilmesi, kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilecek teşviklere İSG tedbirlerinin sunulacak projelerde yer almasının zorunlu hale getirilmesi de görüşülen konular arasında yer aldı. Üretim zorlamasının engellenmesi, ölümlü iş kazalarında sözleşme ve yetki belgesinin iptali konuları da değerlendirildi.  

16 Eylül 2014

5.5 Milyon Kişiye Gelir Testi Çağrısı Yapıldı: Ocak 2012’de yürürlüğe giren uygulamayla herkes GSS kapsamına alındı. Gelir testi yaptırmayan 5.5 milyon kişinin gelir testine başvurması için 6552 sayılı Kanunla yeni bir çağrı yapıldı. Gelir testi yaptırabilmeleri için ekim ayından başlayarak 6 ay süre verilecek. Bu süre mart ayında sona erecek. Bakanlar Kurulu’nun süreyi 6 ay daha uzatma yetkisi bulunuyor. Gelir tesit sonuçlarına göre, prim ödeme yükümlülükleri belirlenecek.  

12 Eylül 2014

Başbakan Ahmet Davutoğlu Başkanlığında Yapılan Toplantıda Çalışma Hayatının Güncel Konuları Değerlendirildi: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda Başbakan Ahmet Davutoğlu Başkanlığında yapılan toplantıya; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldılar. Toplantının açılışında konuşan Başbakan Ahmet Davutoğlu, “İş kazaları ve meslek hastalığı, sorunlu bir alanımız olmaması için mücadele edileceğini belirterek, sorumlu olanların cezalandırılacağı, eğer bir işverenin işyerinde hiç kaza olmamışsa onların da ödüllendirileceği bir sistemi getirmek istediklerini belirtti. Toplantıda konuşan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ise, işçilerimizin denetimsiz bir ortamdan ve kötü çalışma koşullarından kurtarılması gerektiğini ifade ederek, sorunları ve önerileri kapsayan kapsamlı bir rapor sundu.

11 Eylül 2014

20 Milyon Kişiyi İlgilendiren Torba Kanun Resmi Gazete’de Yayımlandı: İş ve sosyal güvenlik mevzuatında değişiklikler ile sigorta ve vergi borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin değişiklikler öngören 6552 sayılı Kanun yürürlüğe girdi. Taşeron işçilerinin ücretlerinin ve kıdem tazminatının ödenmesinden asıl işveren yükümlü sayıldı. Alt işveren sözleşmelerinin üç yıldan az yapılmaması, taşeron işçilerinin toplu iş sözleşmesinin yürütümü ile ilgili değişikliklere gidildi.  Maden işçilerinin çalışma koşulları, çalışma süreleri ve ücretlerine ilişkin değişiklikler öngörüldü. Vergi borçlan ve Maliye Bakanlığı aracılığıyla tahsil edilen diğer kamu alacakları ile sosyal güvenlik prim borçlarında 30 Nisan 2014 tarihi esas alınarak yapılandırma seçenekleri getirildi. Genel sağlık sigortasına dahil olmayanlara da çağrı yapılarak, yeni bir fırsat tanında.

8 Eylül 2014

10 İşçinin Ölümüne Neden Olan Asansör Faciası yaşandı: İstanbul Mecidiyeköy’deki bir rezidansta, gerekli olan tedbirlerin alınmaması sonucunda, 10 kişinin ölümüne neden olan asansör faciası yaşandı. Günde 8.5 saat vardiyalı çalışan ve günlük 50-60 lira yevmiye alan işçilerin iş sağlığı ve güvenliği yönünden hiçbir korumasının olmaması, yük asansörüne işçilerin binmesi, ölümcül kazalara neden olmaktadır. Bilirkişi raporunda asansör (inşaat sepeti) sisteminde standartlara uyulmadığı tespit edildi. İş sağlığı ve güvenliği eğitimini önemsemeyen işverenler, hizmeti dışarıdan satın alarak, işgücü maliyetleri azaltılmaya çalışması, bu acı olayların yaşanmasına neden olmaktadır. TÜRK-İŞ’in açıklamasında, 10 insanın ölümüne neden olan kazanın incelenmesi ve sorumluların belirlenerek gerekli yaptırımların yapılması ve ILO Sözleşmelerinin onaylanması istendi.

23 Ağustos 2014

Linyit ve Taşkömürünün Çıkarıldığı İşyerlerinde Çalışan İşçilere İki Asgari Ücret  Ödenecek: TBMM’de kabul edilen Torba Kanun ile getirilen düzenlemeye göre, Linyit ve taşkömürünün çıkarıldığı maden işyerlerinde çalışan işçilere ödenecek ücret asgari ücretin iki katından az olmayacak. Bir gün dahi çalışan madenci kıdem tazminatı hakkından yararlanacak. İşçilerin yeraltındaki çalışma süresi haftada 36, günde 6 saatten fazla olamayacak. Yıllık ücretli izin süresi İş Kanunu’ndaki süreler 4 gün artırıldı. Madencilerin emeklilik yaşı da 55’ten 50’ye düşürüldü ve yıpranma da getirilerek daha erken emekli olma imkanı sağlandı.

16 Temmuz 2014

2014 Yılı Ocak-Haziran Döneminde Bütçede Açık Oluştu: Ocak-Haziran döneminde bütçe giderleri 213.9 milyar lira, bütçe gelirleri 210.5 milyar lira oldu. Aynı dönmede vergi gelirlerinin yüzde 6.1 artışla 168 milyar liraya çıkmasına rağmen bütçe açığı 3.4 milyar lira oldu. Bu süreçte,  özelleştirme gelirlerinden Hazine’ye 5.3 milyar liralık transfer yapıldı. 2014 yılı kamu çalışanları toplu sözleşmesinin bütçeye yükü, 4 milyar liralık bir maliyeti oluşturdu.

7 Temmuz 2014

SÜTAŞ Ürünlerinin Tüketilmemesi Çağrısı Yapıldı: Tekgıda-İş Sendikasından TÜRK-İŞ Genel Başkanlığı’na gönderilen yazılı çağrıda, SÜTAŞ işyerlerinde uzun süredir sürdürülen sendika düşmanlığı tavrı nedeniyle, ürünlerin alınmaması ile işverenin protesto edilmesi istendi. Tekgıda-İş’in çağrısı bir genelgeyle, TÜRK-İŞ üyesi sendikalara ve Bölge Temsilciliklerine gönderildi ve SÜTAŞ ürünlerinin alınmaması çağrısı yapıldı.

3 Temmuz 2014

Kamu İşçilerine Enflasyon Farkı Verilecek: TÜİK tarafından Haziran 2014 ayına ilişkin tüketici fiyat artışları açıklandı. 2014 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %0,31, bir önceki yılın Aralık ayına göre %5,70, bir önceki yılın aynı ayına göre %9,16 ve on iki aylık ortalamalara göre %8,31 artış gerçekleşti. Bu sonuçlar karşısında, 1.1.2013 yürürlüklü toplu iş sözleşme kapsamındaki kamu işçilerine 2014 yılı birinci altı ayında uygulanan yüzde 3 zam, enflasyonun altında kaldığından ikinci altı ay ücret zammına yüzde 2.70 enflasyon farkı ilave edilecektir.

 * Emekli Aylıkları Zamları Belli Oldu: 2014 yılı birinci altı ay tüketici fiyat artışı yüzde 5.70 olarak açıklandı. 5501 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 55. maddesine göre işçi ve Bağ-Kur emekli aylıklarına 2014 yılının ikinci yarısında yapılacak zam yüzde 5.70 olarak uygulanacak. Bu konuda açıklamada bulunan Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün, memur emeklilerine yapılan 123-150 lira arasında yıllık zam tutarları dikkate alındığında, işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin mağdur edildiği bir durumla karşı karşıya kalındığını ifade etti. Yüzdeli artışların emeklileri koruyan bir sistem olmadığını savunan Ergün, emekliler arasında eşitliği sağlayacak yeni bir artış sistemine geçilmesi gerektiğini söyledi.

2 Temmuz 2014

TİSK Başkanı İstifa Etti: Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK) Başkanı Tuğrul Kudatgobilik, görevinden ayrıldı. TİSK’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kudatgobilik 15 Aralık 2004 tarihinden beri yürüttüğü başkanlık ve 20 Aralık 1986 tarihinden beri sürdürdüğü TİSK Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinden ayrıldı. Kudatgobilik, görevini, sağlık nedenleriyle kendi isteği ile bıraktı. TİSK Yönetim Kurulu yeni başkanını, yapılacak ilk yönetim kurulu toplantısında kendi içerisinden seçerek belirleyecek.

1 Temmuz 2014

* Şişecam İşçilerinden Grev Ertelemeye Tepki: Bakanlar Kurulu tarafından Şişecam işçilerinin 8. gününde grevlerinin ertelenmesi tepki ile karşılandı. Grevin durdurulması üzerine, işçiler Ankara’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde toplanarak, Bakanlar Kurulu Kararını protesto ettiler. Grevin anayasal hak olduğunu belirten işçiler, bu karar ile işverenin korunduğunu dile getirdiler. Kristal-İş Sendikası Genel Başkanı, Hükümetin haksız bir tasarrufta bulunduğuna dikkat çekerek, Bakanlar Kurulu Kararının iptali için Danıştay’a başvurduklarını belirtti. TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada ertelemeye tepki gösterilerek şu görüşlere yer verildi: “Grevi ertelemek, sorunu çözmez, aksine daha da ağırlaştırır. Bakanlar Kurulu, gerçekte, genel sağlık ve milli güvenlikle ilgisi olmayan bir sektörde, işçilerin yasalardan kaynaklanan grev hakkını ertelemekle hem sorunun masa başında çözülmesini engellemiş, hem de toplu iş sözleşmeleri açısından daha zor bir dönemin kapısını açmıştır. Bakanlar Kurulu’nun aldığı bu karar, ülkemizde özgür toplu pazarlık düzenine vurulmuş yeni ve ağır bir darbedir. Hükümet, bu tutumundan vazgeçmeli, toplu pazarlık düzenine müdahale yerine sözleşmelerin barış içinde masa başında çözümlenmesine katkıda bulunmalıdır.”

Asgari Ücret Artışı Yüzde 5.88 Oldu: Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun kararı doğrultusunda, 1 Temmuz-31 Aralık 2014 tarihleri arasında geçerli olacak asgari ücret yeniden belirlendi. Yılın ilk yarısında yüzde 4,85 artırılan asgari ücrete, yılın ikinci yarısı için yüzde 5,88 zam yapıldı. Buna göre, brüt 1.071, net 846 lira olan asgari ücret, yüzde 5.88’lik zamla brüt 1.134, net 891,03 liraya yükseldi.

26 Haziran 2014

SGK Borçluları Açıklandı: Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) 14 bin 247 kişi ve şirketin bulunduğu borçlular listesini açıkladı. İlk 13 sırada belediyeler yer aldı. SGK, 2013 Eylül ayı ve öncesi döneme ait 150 bin lira ve üzerinde sigorta prim borç aslı olan işverenleri kamuoyuyla paylaştı.

22 Haziran 2014

Soma’da Madenci Mitingi Yapıldı: 301 madencimizi şehit verdiğimiz Soma’da Türkiye Maden İşçileri Sendikası’nın düzenlediği mitinge binlerce kişi katıldı. Mitinge sivil toplum örgütleri, bazı partiler, sendikalar ve Soma halkı destek verdi. Miting,  ‘Özelleştirmeye hayır’, ‘Madenler vatandır, vatan satılmaz’, ‘Her yer Soma, her yer direniş’ sloganlarıyla Hükümetin uygulamalarına tepki gösterdi.

20 Haziran 2014

Şişecamda Grev Başladı: Şişecamda çalışan 5800 cam işçisi, toplu iş sözleşmesi anlaşmayla sonuçlanmadığından, greve çıktı.  Trakya Cam, Anadolu Cam, Paşabahçe Cam, Cam Elyaf Sanayi’de Kristal-İş Sendikası ile yürütülen Cam Grup Toplu İş Sözleşmesi sürecinde Kristal-İş Sendikası’nın 28 Mayıs’ta aldığı grev kararı uygulamaya konuldu. Greve neden çıktıklarını açıklayan Kristal-İş Sendikası Genel Başkanı Bilal Çetintaş işçilere hitaben yaptığı konuşmada şunları söyledi. “24. Dönem Cam Grup Toplu Sözleşme görüşmelerine başladığımız ilk günden itibaren Kristal-İş sendikası olarak sözleşmeyi masada bitirmek için çaba sarf ettik. Daha önceki dönemlerde olduğu gibi sözleşme masada bitsin istedik. Şişecam yönetimi bu yaklaşımımıza karşılık vermedi. Ücret artışı, düşük ücretli çalışanlar için talep edilen iyileştirme zammı, işe giriş ücreti ve diğer parasal haklar konusunda anlaşmaya yanaşmadı. Şirket büyüyor, karlar katlanıyor, ama işçilerin ücretleri büyümüyor. 50 yıldır Şişecam ile toplu sözleşme yapıyoruz. Bugün, işimiz, ekmeğimiz, çocuklarımızın geleceği için çetin bir yola çıkıyoruz.”

18 Haziran 2014

Ak Parti İl Başkanlıkları Önünde Özelleştirmeler Protesto Edildi: TÜRK- İŞ Başkanlar Kurulu Kararı gereğince, illerdeki Ak Parti İl Başkanlıkları önünde işçiler bir araya geldi ve bir saat oturma eylemi yaptı. Basın açıklaması yapan işçiler, özelleştirmelerin durdurulmasını istediler.

17 Haziran 2014

İşçiler iki Saat İş Bıraktı: TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu kararıyla 2 saat iş bırakma eylemine yoğun bir katılım oldu. Özelleştirmelere tepki olarak yapılan eylemde konuşan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Soma’daki maden ocağının yılda 1,5 milyon ton kömür çıkartılmasına uygun bir yer olduğunu belirterek, özelleştirmenin ardından işletmenin 3 milyon 800 bin ton kömür çıkarttığını, söz konusu üretim hırsının da iş kazasına yol açtığını söyledi. Yatağan, Yeniköy ve Kemerköy termik santrallerinde 3 bin 500 dönüm arazisinin olduğunu belirten Atalay,  verilen fiyatların gerçek değerinin beşte biri olduğunu söyledi.

12 Haziran 2014

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu Eylem Kararları Aldı: TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, yaklaşık bir hafta sonra olağanüstü toplanarak; Yatağan, Yeniköy, Kemerköy Termik santralleri ve bu santrallere kömür veren sahaların özelleştirilmesi girişimleri ile Türkiye Maden-İş ve Tes-İş sendikalarımız talepleri ve işçilerin yürüttüğü direnişi değerlendirmiştir.  

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada yatağan işçilerinin mücadelesine destek verilmesi ve Hükümetin uyarılması için bir dizi eylem kararı almıştır. Buna göre: 

1-  Başkanlar Kurulu toplantısının hemen ardından, tüm üyeler ve Konfederasyonumuz önünde eylemini sürdüren işçilerle birlikte Özelleştirme İdaresi Başkanlığına yürünecek ve kitlesel basın toplantısı ile alınan kararlar açıklanacaktır.

2- 16 Haziran 2014 Pazartesi günü, Türkiye Maden-İş ve Tes-İş Sendikalarının örgütlü bulunduğu tüm işyerlerinde işçiler, üretimden gelen güçlerini kullanarak 1 gün işi durduracaklardır.

3- 17 Haziran 2014 Salı günü, Konfederasyonumuzun örgütlü bulunduğu tüm işyerlerinde işçiler, üretimden gelen güçlerini 2 saat çalışmayarak kullanacaklardır. 

4- 18 Haziran 2014 Çarşamba günü, 81 ildeki AKP İl Başkanlıklarına yürüyüş yapılacak, düzenlenecek kitlesel basın toplantısının ardından 1 saat oturma eylemi yapılacaktır. 

4 Haziran 2014

İşçi Konfederasyonları/Başbakan Görüşmesi: Torba Kanun olarak bilinen ve bir çok kanunda değişiklik öngören Tasarıya ilişkin olarak itirazlarını 5 maddede toplayan İşçi Konfederasyonlarının Genel Başkanları, Başbakan ile görüşerek, Tasarı ile getirilen düzenlemelere karşı çıktıklarını açıkladılar. Başbakanla yapılan görüşme sonrasında bir açıklama yapan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, işçilerin aleyhine olduğuna kanaat getirdikleri 5 maddeye ilişkin görüşlerini Başbakan Erdoğan’a sunduklarını ve taşeron uygulamasının getirdiği olumsuzlukların giderilmesini istediklerini söyledi. Başbakan Erdoğan’ın talimatıyla, AK Parti Grup Başkanvekili Nurettin Canikli, Genel Başkan Yardımcısı Salih Kapusuz ile Maliye ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıkları’ndan bir ekip ile 3 işçi konfederasyonun temsilcilerinin yer aldığı çalışma grubu itirazları görüştü ve işçi konfederasyonlarının taleplerinin önergeler ile değerlendirileceği belirtildi.

1 Haziran 2014

Vergi ve Sigorta Prim Borçları Yeniden Yapılandırılıyor: TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşmeleri süren ve Torba Kanun olarak bilinen Tasarı ile birlikte 100 milyar liraya varan vergi ve sigorta prim borçlarının yeniden yapılandırılmasına gidiliyor. Tasarıya göre genel sağlık sigortası primlerini ödemeyenlere yeni bir imkân tanınıyor.

21 Mayıs 2014

Soma Madende İşe Başlanılmadan Önce Uyarılar Yapıldı: Bölgede yaşanan iş kazası faciası sonrasında işçiler çalışmaya başlamadan önce, iş güvenliği uyarısı yapıldı. T.Maden-İş Sendikası Ege Bölge Şubesi, güvenli bir çalışma ortamının oluşturulması için İzmir İş Teftiş Grup Başkanlığı’na başvuruda bulundu.

18 Mayıs 2014

Maden İşyerleri Güvenli Ortama Kavuşturulmalı: Yapılan araştırmalara göre, kömür ve linyit çıkaran kayıtlı 740 işletmede 49 bin madenci yeraltında çalışıyor. Soma benzeri kazaların yaşanmaması için,  öncelikle kötü durumdaki işyerleri için acil eylem planı oluşturulmalı ve tüm madenlerde teknik altyapıları analizleri yapılmalı ve Avrupa’nın gelişmiş birçok ülkesindeki yükümlülüklere paralel düzenlemelere gidilmelere gidilmelidir.

17 Mayıs 2014

Ölen Madencilerin Hak Sahiplerine Ölüm Aylığı ve Ölüm Geliri Bağlanacak: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Manisa’nın Soma’daki maden işyerlerinde faciada ölen madencilerin yakınlarına ölüm aylığı, ölüm geliri bağlanacağını ve bir defaya mahsus 415 lira cenaze yardımı yapılacağını açıkladı. İş kazasında prim ödeme gün sayısı koşulu aranmıyor, ölüm aylığında ise, 5 yıl sigorta süresi ve 900 gün prim ödeme gün sayısı aranıyor. İki maaş almaya hak kazananlara, yüksek olan aylığın “tamamı” düşük olanın da “yarısı” bağlanacak. TÜRK-İŞ, facia sonrası yaşamını yitiren işçilerimizin hak sahiplerine koşulsuz olarak, ölüm geliri ve ölüm aylığının tam olarak bağlanmasını talep etmiştir.

15 Mayıs 2014

Soma Madendeki İş Kazası Faciası Nedeniyle, Bir Gün Süreyle İş Durduruldu: Manisa Soma’da yaşanan, ülkemiz tarihinin en büyük iş cinayetiyle ilgili olarak TÜRK-İŞ Yönetim Kurulumuzun aldığı karar gereğince, 1 hafta süreyle tüm işyerlerinde yas ilan edildi. Karar gereğince, 15 Mayıs 2014 Perşembe günü tüm işyerlerinde 1 gün süreyle iş durduruldu. Buna göre, Konfederasyonumuza üye tüm işçilerimiz, sabah işyerlerine giderek, şehit madencilerimiz için saygı duruşunda bulundu ve bütün gün çalışmama haklarını kullandılar.

13 Mayıs 2014

Soma Madende İş Kazası Faciası:  Manisa’nın Soma maden işyerinde yaşanan iş kazası sonucu, 301 işçimiz hayatını kaybetti. Kötü çalışma koşullarının olması ve gerekli tedbirlerin zamanında alınmaması sonucu, bu tür iş cinayetleri yaşanıyor. 585 işçinin de sağ kurtarıldığı kaza sonucu yapılan değerlendirmelerde, bu işletmede iş güvenliği kuralları hiçe sayılmış, işçiler riskli bir ortamda çalıştırılmıştır. Bu duruma göz yuman tüm sorumlular belirlenmeli ve yargı önünde hesap vermelidirler.

11 Mayıs 2014

İşsizlik Oranı %10,2 Seviyesinde Gerçekleşti: Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2014 yılı Şubat döneminde 2 milyon 825 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise %10,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %9,6, kadınlarda ise %11,5 oldu. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı %12,1 olarak tahmin edildi. 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı %17 iken,15-64 yaş grubunda ise %10,3 olarak gerçekleşti.

4 Mayıs 2014

Yedinci Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı Yapıldı: 4-7 Mayıs 2014 tarihlerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından koordine edilen Yedinci Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı, 45 ülkeden gelen akademisyenler ve uzmanların katılımıyla yapıldı. Toplantının açılış bölümünde, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay bir konuşma yaptı ve şunları söyledi: “Ülkemiz işgücü piyasasının en önemli sorunu olarak kayıt dışı istihdamı görüyoruz. Taşeron çalıştırma da, bir diğer önemli sorunumuzdur. Kayıt dışı istihdamda geçmiş yıllar ile kıyaslandığında önemli bir azalma görülse de hala yüzde 36,75 seviyesindedir. Ücretli ve yevmiyeli olarak çalışan 3 milyon 258 bin işçimiz, her hangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olmadan çalıştırılmaktadır. Bu arkadaşlarımız kayıt altına alınmalıdır. İş kazaları, işyerlerindeki en önemli sorunuzdur. İşyerlerimiz analiz edilmeli ve mevzuata aykırı durumlar tespit edilmelidir. İşçilerimizin güvenliği sağlanmadan, üretim yapılmamalıdır.”

3 Mayıs 2014

Tüketici Fiyat Artışları yükseliyor: TÜİK tarafından tüketici fiyat artışları Nisan 2014 ayı sonuçları açıklandı. TÜFE’de 2014 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %1,34, bir önceki yılın Aralık ayına göre %4,96, bir önceki yılın aynı ayına göre %9,38 ve on iki aylık ortalamalara göre %7,97 artış gerçekleşti. Ana harcama grupları itibariyle 2014 yılı Nisan ayında endekste yer alan gruplardan ev eşyasında %1,57, gıda ve alkolsüz içeceklerde %1,42, eğitimde %0,97, sağlıkta %0,93 artış gerçekleşti.

1 Mayıs 2014

1 Mayıs İstanbul Kadıköy ve Diğer İllerde Coşkuyla Kutlandı: TÜRK-İŞ ve Kamu-Sen’e üye işçilerin katımıyla 1 Mayıs İstanbul Kadıköy Meydanında Kutlandı. Miting meydanında yaklaşık 60 bin işçiye hitap eden TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, “İş kazalarının olmaması için işyeri güvenliği sağlanmadan, üretim yapılmamalıdır” dedi. İşçilerimizin güvenliği ihmal eden ve alınacak tedbirlerin maliyet hesaplarını yapan işverenlere gerekli cezaların verilmesini isteyen Atalay, taşeronlaşma sisteminin çalışma hayatını ve sosyal barışı bozduğunu da belirterek, asıl işlerin asıl işveren işçisiyle yapılmasını istedi.

25 Nisan 2014

Söz Çalışma Ekonomisi Öğrencileri’nde Kurultayı Yapıldı: Türk Metal Sendikası ve Uludağ Üniversitesi ile ortaklaşa düzenlenen “Söz Çalışma Ekonomisi Öğrencileri’nde Kurultay’ı Karadeniz Ereğli’de yapıldı. TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, bu tür işbirliğinin çalışma hayatına getireceği katkıları anlattı. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay da yaptığı konuşmada, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkilerinin önemine dikkat çekerek, bu bölümden mezun olanların destekleneceğini ve işçi-işveren ilişkilerine katkı sağlayacağını belirtti.

24 Nisan 2014

Kayıt Dışı İle Mücadele: Taşeron işçilerinin sorunları giderek büyümektedir. Yapılan açıklamalara bakıldığında, sorunun çözümüne yönelik olarak izin ve kıdem tazminatlarına yönelik değişikliklere gidileceği belirtilmektedir. TÜRK-İŞ, kölelik sistemi olan taşeronlaşmanın kısıtlanmasını ve işçilere kadro verilmesini savunuyor. İş Kanunu’nun muvazaayı yasaklayan maddesinin korunması gerektiği uyarısında bulunan TÜRK-İŞ, işçilerin örgütlenmesi önündeki bir engel olan taşeronlar eliyle işçilerin sömürülmesine son verilmesini istedi. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, katıldığı toplantılarda yaptığı konuşmalarda, taşeron işçilerinin sorununa yönelik önerilerinin hayata geçirilmesi durumunda, işyerlerinde barışın sağlanacağını ve işçilerin sömürülmesine son verileceğini belirtti.

18 Nisan 2014

İlave Ücret Alınmasına Tepkiler Artıyor: Vakıf Üniversitesi hastaneleri ve özel hastanelerde muayene ve tedavilerde alınan yüzde 200 ilave ücret uygulaması, çalışanların ve emeklilerin sağlığa erişimi engeller bir niteliğe dönüştü. Eşitliğe aykırı bir şekilde uygulanan ilave ücretin yüzde 30’lara kadar çekilmeli ve zamanla kaldırılmalıdır. Sağlık hizmetlerinin kamu görevi olduğu gerçeği gözden uzak tutulmamalıdır. 

15 Nisan 2014

Yatağan Yeniköy ve Kemerköy Termik Santralarının Özelleştirilmesine Tepki: Yatağan, Yeniköy ve Kemerköy termik santrallerinin özelleştirilmesine karşı altı gündür Ankara’da özelleştirme idaresinin önünde direnen işçileri ziyaret eden TÜRK-İŞ Genel Başkan Ergün Atalay, “sizlerin verdiği mücadele ve tepkilere destek olmaya devam edeceklerini belirterek, bölge için de önemli bir işletme olan bu kuruluşların özelleştirilmemesi gerektiğini savundu.   

11 Nisan 2014

Emekli Aylıkları Düşüyor: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile getirilen emekli aylıkları hesaplama yöntemi, 2008 sonrasında çalışmalara olumsuz yansıyor. Özellikle, asgari ücret ile çalışanların daha fazla mağdur oldukları ve önceki emsallere göre emekli aylıklarında büyük kayıpların olduğuna dikkat çekiliyor. Hükümetin bu gerçeği görmesini talep eden emekliler, eşitliğin sağlanması için intibak yapılmasını istiyorlar. Bu konuda açıklama yapan Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün, derneğimize üye emekli arkadaşlarımızın taleplerini ve mağduriyetlerini yetkili yerlere rapor olarak sunduklarını ve eşitliğin sağlanmasını istediklerini açıkladı.

18 Mart 2014

İşsizlik Çift Hanede: İşsizlik, ülkemizin en önemli ekonomik ve sosyal sorunudur. Bunun yanında, sosyal güvenlik kuruluşlarına kayıtlı çalıştırılmadan işgücü piyasasında önemli bir istihdam bulunmaktadır. Anayasada sosyal güvenliğin temel bir hak olarak öngörülmesine rağmen, bu haktan yoksun kalan önemli bir çalışan kesim bulunmaktadır. İşsizlik oranın çift hanede kalması, iş ve aş bekleyen kitleler için umutsuzluk yaratıyor. TUİK’in verilerine göre, işsizlik oranı yüzde 10.1’lik seviye ile en yüksek düzeye ulaşmış oldu.

10 Mart 2014

3.5 milyon Kişi Gelir Testine Başvurmadı: Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkan Yardımcısı Mustafa Kuruca, “yaklaşık 3.5 milyon civarında tahmin ettiğimiz vatandaşımız gelir testine başvurmadı” dedi.” Mustafa Kuruca, 1 Ocak 2012’den itibaren gelir testine giren ve yaklaşık 8 milyon vatandaşın gelirinin ailede kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte birinden az olduğu tespit edildiğinden, bu kapsamda olanların genel sağlık sigortası primlerinin Hazine tarafından karşılandığını belirtti. 

5 Mart 2014

İş Kazaları Kader Değil: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Edirne Şubesi tarafından yapılan açıklamada, ‘işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili düzenlemelerin sorunlu olduğuna dikkat çekildi. Her yıl artan iş kazalarına yönelik gerekli tedbirlerin alınmadığının belirtildiği açıklamada, “Öyle ki artık, yalnız biz değil medya bile ‘iş kazası’ yerine ‘iş cinayeti’ sözünü kullanmaktadır” denildi.

3 Mart 2014

Taşeron İşçiye Çözüm Beklentileri: Hükümet, yargı karalarına uymuyor. Karayolları’nda 10 bin işçinin muvazaalı çalıştırıldığı yargı tarafından tespit edilmesine rağmen, işçilere kadro verilmemesi tartışma yarattı. Hukuk devletinde yargı kararlarına uyulması esastır.  TÜRK-İŞ Genel Mali Sekreteri ve Yol-İş Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar, asil işi yapan taşeron işçilerimize kadrolarının verilmesi gerektiğini söyledi. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, taşeron işçilerle ilgili düzenlemeye ilişkin, “Bu meseleyi kökten çözüyoruz bundan sonra iki işçi bir iş yerinde farklı statüde çalışmayacak” dedi. Çelik, şunları kaydetti: “Taşeronla ilgili bir sıkıntı var bunun farkındayız. Bu meseleyi kökten çözüyoruz bundan sonra iki işçi bir iş yerinde farklı statüde çalışmayacak, bunu kaldırıyoruz.” dedi.

20 Şubat 2014

TÜRK-İŞ’ten Punto Deriye Destek: Sendikaya üye oldukları için işten atılan ve 205 gündür direnen Punto Deri işçilerini ziyaret eden TÜRK-İŞ Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, sendika özgürlüğünü kullanan işçilerin işten çıkarılarak cezalandırıldığını belirterek,  arkadaşlarımızın verdiği mücadeleye destek olacaklarını söyledi. Irgat, iş güvencesinin yetersizliğinin ortaya çıktığına işaret ederek, sendikal örgütlenme nedeniyle işten çıkarılanların kesin olarak işe iade edilmesi gerektiğini vurguladı.

10 Şubat 2014

15. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi Yapıldı: TÜRK-İŞ ve Gazi Üniversitesi’nin ortaklaşa düzenlediği 15. Endüstri İlişkiler Kongresi yapıldı. Kongrenin açılış bölümünde;  Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Büyükberber, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Vedat Bilgin, TÜRK – İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Fatih Acar konuştu. TÜRK-İŞ/ Üniversite işbirliğini önemsediklerini belirten TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, iki gün sürecek kongrede akademisyenler tarafından sunulacak tebliğlerden yararlanacaklarını söyledi. 12 milyon ücretliye karşın, bir milyon sendikalı işçinin olmasına dikkat çeken Atalay, demokrasimizin ve ülkemizin saygın bir yere gelmesi için sendika özgürlüğü önündeki engellerin kaldırılmasını istedi. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü öğretim üyeleri ve TÜRKİŞ’e üye sendikaların genel başkanları, yöneticileri ve uzmanların katıldığı Kongre iki gün sürdü.

24 Ocak 2014

2014 Yılı İş Kazası Sonuçları Açıklandı: İş Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi, 2014 yılında meydana gelen iş kazalarını birçok yönden ele alan bir rapor hazırladı. Rapora göre 2014 yılında meydana gelen iş cinayetlerinde 1186 işçi hayatını kaybetti ve binlerce işçide iş göremez duruma düştü.

24 Ocak 2014

Özelleştirmeye Tepki:  Muğla’daki Yatağan, Yeniköy ve Kemerköy termik santralleri ile kömür ocaklarının özelleştirilmemesi için büyük mücadele veren işçilerin haklı talepleri Muğla İlinde de büyük destek gördü. İşçilerin haklı taleplerini duyurmak amacıyla Ankara’ya yaptıkları yürüyüşe izin verilmemesi tepki ile karşılandı. Buna rağmen, TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu ve bağlı sendikalar Ankara’da, Sıhhiyede toplanarak Özelleştirme İdaresi Başkanlığı önüne yürüdüler. Burada bir konuşma yapan Genel Başkan Ergün Atalay özetle şunları söyledi; “Muğla’daki özelleştirme ihalesine katılan 15 firmanın 13’ü geri çekildi. Geriye iki firma kaldı. Herkes şunu çok iyi anlamalı, biz bu hükümete özelleştirmeleri yaptırmayacağız. İşçi hareketinin birçok problemi varken bu işlerle uğraşan hükümete sandıkta hesap sormak sizin de bizim de boynumuzun borcu.”Tes-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Hasan Tahsin Zengin ve Türkiye Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul’un işçilere hitaben konuşma yapmalarının ardından eylem sona erdi.

22 Ocak 2014

2014 Yılı Birinci Altı Ayda Ödenecek İlave Tediye Tarihleri Açıklandı: 4/7/1956 tarihli ve 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere, anılan Kanunun 1. maddesine göre 2014 yılında verilecek ilave tediyenin birinci yarısının 31/1/2014, diğer yarısının 30/6/2014 tarihinde ödenmesi; Maliye Bakanlığının 26/12/2013 tarihli ve 13129 sayılı yazısı üzerine, mezkur Kanunun 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 13/1/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

18 Ocak 2014

Sağlıkta Katılım Payı Yüksek: İlaç katılım payı, muayene katılım payı, reçete ücreti, tetkik farkı ücreti, erken muayene farkı gibi farklı isimlerle alınan ücretler, dar ve sabit gelirliler bakımından ekonomik yük olarak değerlendiriliyor. Tüm Eczacı işverenler Sendikası Genel Başkanı Nurten Saydan da Sağlıkta Dönüşüm adı altında sürdürülen proje ile yurttaşların sağlığa erişiminin paralı hale geldiğini belirterek “Herhangi bir sağlık kuruluşuna başvurulduğunda muayene ücreti ödeniyor. Halbuki asgari ücretli için ödenen primin yüzde 33’ü, yani 133 TL’lik kısmı GSS primi olarak ödenmektedir” dedi.

5 Ocak 2014

Kayıt Dışı İle Mücadele: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, birinci önceliğimiz kayıt dışı ile mücadele dedi. Çelik, Türkiye’nin kayıt dışı istihdamla mücadelede de başarı elde ettiğini ifade ederek, “Bu konuda istenilen noktada olmadığımızı da belirtmek istiyorum. 2008 ila 2013 yılları arasında 1 milyon 667 bin kişiyi, 96 bin 800 iş yerini kayıt altına aldık. Kayıt dışı istihdam da yüzde 52’den yüzde 37’ye geriledi. Türkiye kayıt dışı istihdamdan kurtulunca sosyal güvenlik açıklarından da kurtulacak. Bu yüzde 30’lara yüzde 25’lere gerileyince biz sosyal güvenlik açıklarını da konuşmayacağız” dedi.

1 Ocak 2014

Kıdem Tazminatı Rafa Kalktı: Anadolu Ajansı Editör Masası’nda soruları yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik kıdem tazminatının rafa kaldırıldığını açıkladı. Çelik, “Kıdem tazminatı konusu bir slogan olarak bir kavram olarak kamuoyunda farklı yerleştiği için bu konuda bir cesur adım ne yazık ki taraflar tarafından atılamadı. Yeni bir bahara kalmış bulunuyor” dedi. Çelik, asgari ücretle ilgili bir soru üzerine de asgari ücretin geçim ücreti değil, sosyal koruma ücreti olması için de çalışma yapacaklarını söyledi.

1 Ocak 2014

+ Asgari Ücrette Yaş Sınırı Kalktı: Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrette ayrıma neden olan 16 yaş uygulamasına son verdi. 2014 yılı asgari ücretin belirlenmesinde ise, TÜRK-İŞ talepleri dikkate alınmadığından karara muhalefet edildi. Oy çokluğu ile karara göre, asgari ücret 2014 yılının ilk 6 ayında yüzde 5’lik artışla net 846 lira, brüt 1071 lira, ikinci altı ay için yüzde 6 artışla, net 891 lira, brüt 1134 lira olarak belirlendi.

+ İşçi ve Bağ-Kur Emekli Aylıkları Yüzde 3.27 Artırıldı: 2014 yılı birinci altı ayda işçi ve Bağ-Kur emekli aylıkları, 2013 yılı son altı ayda gerçekleşen yüzde 3.27 tüketici fiyat artışlarına göre zamlandı. Memur emeklilerine ise, yıllık olarak ortalama 140 lira artış yapıldı. Yapılan zamları değerlendiren Türkiye İşçi Emeklileri Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün, güvenirliği olmayan fiyat artışları ile emekli aylıklarına yapılan zamların savunulamayacağını belirterek, Hükümetin yeni bir sistem geliştirmesi gerektiğini söyledi. Memur emeklilerine yapılan artışların aynı şekilde işçi ve Bağ-Kur emeklilerine yansıtılması gerektiğini söyleyen Kazım Ergün, devletin emekliler arasında farklılık yaratmasını eleştirerek, sosyal güvenlikte eşitliği esas alan kararların alınmasını istedi.

 

30 Aralık 2013

Taşeron İşçileri Kadro Bekliyor: Karayollarında çalışan 10 bin taşeron işçisinin yargı kararıyla muvazaalı oldukları tespit edilmesi üzerine YOL-İş Sendikası üyesi olan taşeron işçilerine kadro verilmesi talebine uyulmaması, hukuk devleti ilkesine aykırı bir durum ortaya çıkardı. Bu konuda bir açıklama yapan Yol-İş Sendikası Genel Başkanı ve TÜRK-İŞ Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar, “Karayolları Genel Müdürlüğü ve Maliye Bakanlığı ile mutabakat sağlamamıza rağmen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,  sorunun çözümüne yanaşmadığından, işçi arkadaşlarımız mağdur edilmektedir” dedi. Ağar, yargı kararlarına derhal uyulmasını isteyerek, aksi durumda devletin ödeyeceği tazminatın giderek arttığına dikkat çekti.

19 Aralık 2013

THY Toplu İş Sözleşmesinde Anlaşma Sağlandı: THY işyerinde çalışanları kapsayan toplu iş sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine, 15 Mayıs 2013 tarihinde greve çıkıldı. Uzun bir süre grev uygulaması devam etti ve 19 Aralık 2013 tarihinde yapılan görüşmelerde anlaşmaya varıldı. Üç yıl imzalanan toplu iş sözleşmesiyle ücret artışları; birinci yıl 5+3, ikinci yıl 3+3, 3. yıl 3+3 olarak belirlendi. Ücret artışlarının enflasyonun altında kalması durumunda, enflasyon farkı verilmesi benimsendi. Toplu iş sözleşmesi dışında yapılan protokol ile sendika üyesi işçilere 5.500 lira ödeme yapıldı. Aynı protokol ile işten çıkarılan THY’dan 256 işçi, Teknik A.Ş’den 33 işçinin işe dönmeleri sağlandı.

18 Aralık 2013

Üçlü Danışma Kurulu Toplantıları: Üçlü Danışma Kurulu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın çağrısı üzerine 11.11.2013 tarihinde alt işveren, geçici iş ilişkisi ve uzaktan çalışma konularını görüşmek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda toplandı. TÜRK-İŞ, gündemdeki konuların teknik komite kurularak değerlendirilmesini önerdi ve bu öneri üzerine üç işçi konfederasyonu teknik uzmanları gündemdeki konulara ilişkin ortak bir görüş oluşturdu. 18 Aralık 2013 tarihinde yapılan Üçlü Danışma Kurulu Toplantısında işveren kesimi ile uzlaşma sağlanamadı. TÜRK-İŞ’in ısrarlı tavrı sonucunda “kıdem tazminatı” gündemden çıkarıldı. TÜRK-İŞ, taşeron işçilerinin sorunlarının çözümünde ilk adım olarak yargı kararlarına uyulmasını istedi. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 2. maddesi 6 fıkrasının korunmasını ve taşeron çalıştırmaya sınırlama getirilmesini belirtti.  

17 Aralık 2013

TÜRK-İŞ’ten Vergi İyileştirmesi Talebi:  TÜRK-İŞ’in hazırladığı vergi raporu, Başbakan ve Türkiye Büyük Millet Meclisindeki Grup Başkanlıklarına gönderildi. Çalışanların üzerindeki vergi yüküne dikkat çekilen raporda özetle şu değerlendirmeler yapıldı. “İşçiler üzerindeki vergi baskısı, özellikle 2004 yılında özel indirim tutarının kalkması, ardından ücretliler lehine olan ayırım ilkesinden vazgeçilerek vergi tarifesinin teke indirilmesi ve çalışanların üçüncü dilimdeki gelir vergisi tarifesine uygulanan vergi oranının yüzde 20’den yüzde 27’ye yükseltilmesi gibi nedenlerle artmıştır. Türkiye’de vergi alanında gerçek anlamda yapılacak bir reform, ancak ücretliler aleyhine varolan bu çarpık yapının değiştirilmesiyle mümkün olacaktır. Öncelikle emek üzerindeki vergi yükünün azaltılması ve verginin geniş kitlelere adil bir şekilde yansımasının sağlanması gerekmektedir.

14 Aralık 2013

TİSK 25. Genel Kurulu Yapıldı: İşveren sendikalarının üst kuruluşu olan TİSK 25. Genel Kurulu yapıldı. TİSK Genel Başkanı yaptığı konuşmada, üretim ve emek değerlerinin önemine dikkat çekerek, sorunların sosyal diyalog ile çözümlenmesi gerektiğini söyledi. Genel Kurulda işçi kesimi adına konuşan TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, “Bu ülkede TOBB varsa, TÜSİAD, MÜSİAD varsa, TİSK varsa, Rahmetli Seyfi Demirsoy’un dediği gibi, TÜRK-İŞ de vardır ve var olacaktır. Her şeye rağmen olacaktır” dedi. Kavlak, konuşmasında özetle şu görüşlere yer verdi: “İşçi-işveren ilişkilerinin temel hedefi, üretimi artırmak, refahı adil paylaşmak, sosyal barışı yaşatmaktır. Türkiye’nin geleceğinde işçi-işveren ilişkileri, geçmişten gelen birikim ve deneyimle daha da gelişecektir. Sosyal devlet ve çalışanlardan yana bir sosyal politika anlayışı, ülkeye egemen olacaktır.”

27 Kasım 2013

Emekliler Destek Primini Ödeyemiyor. Bir işyeri açarak ekonomik zorlukları aşmaya çalışan emekliler ticari faaliyette bulunmaları nedeniyle, sosyal güvenlik destek primlerini ödeyemez durumdalar. Aylıklardan kesilen yüzde 15 sosyal güvenlik destek priminin kaldırılması talep edilmektedir. Bu konuda bir açıklama yapan Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün, ödenen aylıklar yetmediğinden belli yaşa gelen emekliler hayatlarını devam ettirmek için bir işyeri açmalarının cezasını ödediklerini belirterek, ticari faaliyette bulanan emeklilerden alınan sosyal güvenlik destek primi uygulamasının kaldırılmasını istedi.

26 Kasım 2013

+ İş Kazalarında Avrupa’da Birinciyiz: Türkiye’de son 9 ayda yaşanan iş kazalarında 842 emekçi, son on yılda ise yaklaşık 11 bin işçi yaşamını yitirdi. Her yıl yaklaşık 1100 işçi, iş kazalarında can verirken, inşaat sektörünün ise bu alanda başı çektiği belirlendi. İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin raporuna göre de 2013’ün ocak ayında 84, şubat ayında 6, mart ayında 74, nisan ayında 74, mayıs ayında 115, Haziran ayında 105, temmuz ayında 120, ağustos ayında 148, eylül ayında 127 ve ekim ayında da 7’si kadın, 4’ü çocuk olmak üzere 109 işçi yaşamını yitirdi. Raporda iş kazalarının sıklıkla yaşandığı sektörler mercek altına alındığı belirtiliyor. İnşaat sektöründe her gün 22 iş kazası meydana geliyor. 2013’ün ilk 9 ayında en az 206 inşaat emekçisi hayatını kaybetti. Rapora göre Türkiye’de mevsimlik gezici tarım işçi sayısı “kayıt dışı çalışanlar ve çocuklar ile birlikte” 1 milyon. Uluslararası Çalışma Örgütü’nün istatistiklerine göre ise bu işçilerin yüzde 60’ı yoksulluk sınırının altında yaşıyor.

+ Çalışan Çocuk Sayısı Artıyor: TÜİK tarafından 2012 yılında uygulanan “Çocuk İşgücü” anketi sonuçlarına göre, çalışan çocuk sayısı 6-14 yaş grubunda 292 bin, 15-17 yaş grubunda ise 601 bini buluyor. Çocukların yüzde 44.7’si tarım sektöründe, yüzde 24.3’ü sanayi ve yüzde 31 ‘i hizmet sektöründe çalışıyor. Çalışan çocukların yüzde 50.2’si okullarına devam edemiyor. 2012’de önlenebilir nedenlerden dolayı 36 çocuk, iş kazası kurbanı olmuştur. 2013’ün sadece ilk 9 ayında ise en az 45 çocuk hayatını kaybetti.

7 Kasım 2013

E-Devlet Kapısı Üzerinden Üye Olma Süreci Başladı: 6356 sayılı Sendika ve Toplu Sözleşme Kanunu’nun ilgili maddesinin yürürlüğe girmesi ile birlikte, 7 Kasım 2013 itibariyle yeni üye ve istifa e-devlet kapısı üzerinden yapılacak. E-devlet kapısı üzerinden üyelik ve istifa işlemleri “www.turkiye.gov.tr” adresinden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı başlığı altında “işçi sendikaları üyelik işlemleri” ile “işçi sendikaları üyelik doğrulama” bölümleri kullanılacak.

3 Kasım 2013

Çimse-İş 19. Genel Kurulu Yapıldı: TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak’ın Divan Başkanlığı yaptığı Genel Kurulda Genel Başkan Ergün Atalay bir konuşma yaparak çalışma hayatının içinde bulunduğu sorunları değerlendirdi. Atalay özetle şunları söyledi. “Çalışma hayatının içinde en sorunlu alan olan taşeron işçiliği konusunda düzenlemeler yapılmalıdır. Biz bu ülkede sadece üye işçilerimizi değil, emeklileri,  taşeron işçisini, işsiz vatandaşımızı yani halkın yüzde 75’ini temsil ediyoruz. Kıdem tazminatı konusunda kazanılmış hakları geriye götürecek hiçbir uygulamanın içinde olmayacağız.

31 Ekim 2013

5. İzmir İktisat Kongresi Yapıldı: Ekonomik ve sosyal konuların değerlendirildiği 5. İzmir İktisat Kongresi yapıldı. Kongrenin ikinci gününde “İşgücü Piyasasının Etkinliğinin ve İstihdamın Artırılmasına Yönelik Stratejiler” konulu oturumda konuşan TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, işsizlik ve yoksulluk sorunlarına dikkat çekerek şunları söyledi: “Türkiye’de gündeme getirilmek istenen Ulusal İstihdam Stratejisi; esneklik, bölgesel asgari ücret, kıdem tazminatı, özel istihdam bürolarına geçici işçi çalıştırma gibi konularda emeğe yönelik yeni hak kayıpları ve kölelik şartlarında istihdam dayatmaları nedeniyle kabul edilmez niteliktedir. Çalışma barışından söz edenler, öncelikle işçilerin köle gibi çalıştırılmalarına son vermeli ve sendikal haklar özgürce kullanılmalıdır.

12 Ekim 2013

+ Vakıf Üniversite Hastaneleri ve Özel Hastaneler Yüzde 200’e Kadar İlave Ücret Alabilecek: 29/5/2013 tarihli ve 28661 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6486 sayılı Kanun ile vakıf üniversite hastaneleri ve özel hastanelerin alabileceği ilave (fark) ücreti % 200’e kadar artırma konusunda Bakanlar Kurulu’na yetki verilmişti. Bakanlar Kurulu, bu yetkisini kullanarak ilave ücret üst sınırını % 200’e çıkardı. Bu karar sonrasında, “Özel Hastaneler ile Vakıf Üniversite Hastanelerinin Puanlandırılması ve İlave Ücret Alınması Hakkında Yönerge” Kurum Başkanlık Makamının 21/10/2013 tarihli olurları ile yürürlükten kaldırılması, ilave ücretin yüzde 200’e kadar istenmesinin yolu açıldı. Bu karar sonrasında, sağlık hizmetlerine erişimin zorlaşacağı yönünde eleştiriler yapılmaya başlandı. Esas olan, kamu ve özel ayrımına gidilmeden ve ilave ücret alınmadan sağlık hizmetinin verilmesidir.

+ İş Güvenliği Uzmanlarının Sorumlulukları İki Kat Arttı: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın “İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği” Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, daha önce “az tehlikeli” sınıfta yer alan iş yerlerindeki bin çalışana tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirme şartı 2 bin çalışana, “tehlikeli” sınıftaki 750 çalışana en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirme şartı 1500 çalışana, “çok tehlikeli” sınıfta yer alan iş yerlerindeki 500 çalışana en az bir iş güvenliği uzman görevlendirme şartı ise 1000 çalışana yükseltildi. Teknik eleman tanımında değişikliğe gidilerek, “üniversitelerin fen veya fen-edebiyat fakültelerinin fizik veya kimya bölümleri mezunları” ibaresi “fizikçi, kimyager veya biyolog unvanına sahip olanlar” olarak güncellendi.

26 Eylül 2013

10. Çalışma Meclisi Toplandı: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının düzenlediği Çalışma Meclisi 26 – 27 Eylül 2013 tarihlerinde Ankara Bilkent Otelde gerçekleşti. 26 Eylül tarihinde açılışı yapılan Meclisin konu başlıkları; Kıdem Tazminatı, Alt İşverenlik (taşeronluk), Özel İstihdam Büroları Aracılığı İle Geçici İş İlişkisi olarak belirlendi. Toplantıda konuşan Başbakan Tayyip Erdoğan, işçi ve memur ayrımına son verilmesi gerektiğini belirterek, kıdem tazminatı konusunda taraflar anlaşmadan bu konuyu gündemlerine almayacaklarını söyledi. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay 10. Çalışma Meclisi’nde yaptığı konuşmada şunları söyledi:  “Kıdem tazminatı mevcut haliyle korunmalı ve kıdem tazminatına hak kazanmak için aranan bir çalışma şartı kaldırılmalıdır. Özel istihdam büroları aracılığı ile geçici iş ilişkisi sağlıklı bir istihdam biçimi olmadığından karşı çıkıyoruz. Bu uygulama, işçi simsarlığına neden olacaktır. Alt işverenlik uygulaması, bu ülkenin kanayan bir yarasıdır.  Aynı fabrikada aynı işi yapan, aynı mahallede oturan iki işçiden biri işe servis ile gidip gelirken, fazla mesaisini alırken, yıllık iznini kullanırken taşeron işçisinin kullanmaması, ülkeyi yönetenlerin ayıbıdır.”  Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanı Faruk Çelik de konuşmasında,  alt işveren uygulamalarına çözüm bulmak amacıyla 10. Çalışma Meclisini topladıklarını belirtti.

24 Eylül 2013

Malulen Emeklilik Koşulları Değişti: Sosyal Güvenlik Kurumu, 40 yıldır değiştirilmeyen Maluliyet Yönetmeliği’ni değiştirdi. SGK, birçok hastalığa maluliyet hakkı getirdi. Düzenleme eski yönetmeliğe göre malullük başvurusu yapıp reddedilenlere tekrar başvuru yapma hakkı getirdi. Malulen emekli olabilmek için kişinin çalışma gücünün veya iş kazası ya da meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az yüzde 60’ını veya tamamını kaybettiği sağlık kurulunca raporlanacak. Ayrıca en az 10 yıldan beri sigortalı olup, toplam 1800 gün sigorta primi ödenmiş olma şartında bir değişiklik yapılmadı. Düzenlemeye göre; tüm organ nakilli (kemik iliği nakli hariç) hastalara koşulsuz maluliyet verildi. Böbrek nakli sonrası uygulanan kontrol muayeneleri kaldırıldı. Diyalize girmeyen kronik böbrek yetmezliği olan hastalara maluliyet hakkı geldi. Tüm kanser hastaları tanı aldıktan sonra koşulsuz 18 ay, kan kanserlerine tanı aldıktan sonra 24 ay malullük hakkı verildi. Kanserlere ve endokrin hastalıklara bağlı gelişen ve tedavisi olmayan ağır elektrolit bozuklukları listeye eklendi. Kemik iliği naklinden itibaren hastalar 12 ay süreyle malul kabul edildi. W3Verem hastalarına 2 yıl süreyle maluliyet hakkı getirildi.

14 Eylül 2013

Şeker-İş 20. Genel Kurulu Yapıldı: Çalışma hayatında yaşanan sorunların değerlendirildiği Genel Kurulda bir konuşma yapan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, özelleştirme uygulamalarının yol açtığı işten çıkarmalar ve sendikasızlaştırmalara dikkat çekerek, 4-c kapsamında çalışanların sendikalarımıza üye olmasını sağlayacak değişikliklere gidilmesi gerektiğini söyledi. Şeker fabrikalarının özelleştirilmemesi için Şeker-İş Sendikamızla ortak mücadele verdiklerini belirten Atalay, Türk-İş’in bu ülkenin sigortası olduğunu vurguladı.

13 Eylül 2013

Darphane Grevinde Mutlu Son: Basın-İş Sendikası Darphane ve Damga Matbaası işyerlerinde çalışan üyeleri adına 7 ay boyunca yürüttüğü toplu iş sözleşme görüşmelerinde herhangi bir sonuç elde edemeyince grev kararı aldı ve 8 Temmuz günü de Darphane işçileri greve çıktı. Darphane işçisi tarafından büyük bir olgunlukla ve kararlılıkla 68 gün sürdürülen grev sonunda anlaşmaya varıldı. İmzalanan toplu iş sözleşmesi ile işyerlerinde pek çok sorunun yaşanmasına neden olan maddelerde yeni düzenlemelere gidildi ve devam teşvik primleri artırıldı.

23 Ağustos 2013

Teksif Grevinde Mutlu Son: Teksif Sendikasının 30 işyeri ve işletmede sürdürdüğü greve 12 bin işçi katıldı. Son yıllarda büyük bir dayanışma içerisinde yapılan grev 9 gün sürdü. Bu süreçte, kararlı bir duruş sergileyen Teksif sendikamızın olmazsa olmaz talepleri olan ikramiye, kıdem zammı, fazla mesai ve ücret zammı maddelerinin kabul edilmesi sonucunda, 23.08.2013 tarihinde anlaşma sağlanması üzerine grev uygulamasına son verildi. Ücret zammı; birinci altı ay yüzde 5, ikinci altı ay yüzde 3, üçüncü altı ay yüzde 3, dördüncü altı ay yüzde 4, beşinci altı ay yüzde 3 ve altıncı altı ay yüzde 4 şeklinde olmuştur. Ayrıca enflasyon rakamlarının bu seviyeleri aşması durumunda eksik kalan oran ücretlere ilave edilecektir.72 gün üzerinden ödenen ikramiyeler 120 güne yükseltildi. Hafta içi çalışmalar, genel tatil ve ulusal bayramlarda yapılan çalışmalara ilişkin önemli iyileştirmeler yapıldı. TÜRK-İŞ Genel Başkanı  Ergün Atalay ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’e desteklerinden dolayı teşekkür edildi.   

8 Ağustos 2013

Kamu Çalışanlarının Toplu Sözleşmesinde Anlaşma Sağlandı: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik ile Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, kamu çalışanlarının toplu sözleşmesinde anlaşmaya varıldığını açıkladılar. Buna göre, 175 TL, 2015’te 3+3 ve enflasyon farkı kadar artış yapılacak. Kamu-Sen ve KESK ise, anlaşmaya itiraz ettiklerini belirtiler. Yaklaşık 2.6 milyon memur ile 1.9 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşme süreci 14 gün sürdü.

23 Temmuz 2013

2013 Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Anlaşmayla Sonuçlandı: Hükümetle Türk-İş arasında yürütülen Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde kamuda çalışan yaklaşık 185 bin işçinin toplu iş sözleşmesinde anlaşma sağlandı. Düşük ücretlerin iyileştirilmesinde varılan anlaşmaya göre, toplu iş sözleşmesinin yürürlük başlangıç tarihinde aylık brüt çıplak ücretleri; a) 1.100 TL/Ay’ın altında olanların aylık brüt çıplak ücretleri 1.100 TL/Ay’a yükseltilecektir. b) 1.850 TL/Ay’m altında olanların aylık brüt çıplak ücretlerine, 1.850  TL/Ay’ı geçmemek üzere 200 TL/Ay, iyileştirme yapılacaktır. İyileştirme sonrasında uygulanacak  ücret zamları da şu şekilde belirlendi: İlk 6 ay için yüzde 4, ikinci 6 ay için yüzde 4, üç ve dördüncü 6 aylar için yüzde 3 artış öngörüldü. İkinci, üçüncü ve dördüncü altı aylar için enflasyon farkı verilmesi karara bağlandı. Süresi biten Toplu İş Sözleşmelerinin ikinci yıl ikinci altı ayında (enflasyon farkları dahil) sözleşmelerin yürürlük sürelerine göre brüt 155,58 TL/Ay ile 158,58 TL/Ay arasında ödenen Sosyal Yardım, brüt 180 (Yüz seksen) TL/Ay’a yükseltilecek ve birinci ve ikinci yılda ücret zamları oranında artırılacaktır. Ancak, mevcut sosyal yardım ödemesi süresi biten kamu toplu iş sözleşmelerinin genelinde öngörülen miktarın altında olan toplu iş sözleşmelerinde ise bu ödeme, yukarıda belirtilen miktarı aşmamak kaydıyla sözleşmenin birinci altı ayında %20 oranında, ikinci altı ayı ve ikinci yılında ise ücret zamları oranında artırılacaktır.

2 Temmuz 2013

Gelir Testinde hedef tutmadı: Türkiye genelinde Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında 18 yaşını dolduran ve herhangi bir işte çalışmayan yaklaşık 25 milyon kişinin gelir testi yaptırması beklenirken, yasal sürenin sona ermesiyle tebligat gönderilen ve Kasım 2012 itibarıyla gelir testini yaptıranların sayısı 11 milyon 160 bin kişi oldu. MHP Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın soru önergesini yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, gelir testi yaptıranların verilerini açıkladı. Gelir testi yaptırmadığı için GSS dışında hiç kimsenin tutulmadığını ifade eden Çelik, gelir testi yaptırması için tebligat gönderilen ve tebligattan itibaren bir ay içinde bu testi yaptırmayanların gelirinin asgari ücretin iki katı sayılarak işlemlerin bu tutara göre düzenlendiğini belirtti. Gelir testi yaptırmayanların sayısı 3.5 milyon olduğundan, primlerin yaptırılması ile ilgili bir düzenlemenin yapılacağı belirtiliyor.

 

– See more at: https://www.turkis.org.tr/CALISMA-HAYATI-TEMMUZ-2013-OCAK-2015-di165#sthash.UXpA84Rm.dpuf