TÜRK-İŞ Dergisi
TÜRK-İŞ Dergisi 400. sayı

İÇİNDEKİLER


2- 15 Şubat Mitingimiz Türkiye Sendikacılık Tarihine Altın Harflerle Yazılacak
Ergün ATALAY
Genel Başkan
17- 15. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi
29- Grev İşçinin Temel Hakkıdır, Engellenemez Prof. Dr. Faruk ANDAÇ
Çağ Üniversitesi
32 -Onuncu Kalk??nma Planı
Dr. Naci ÖNSAL
TÜRK-İŞ Genel Sekreter Yardımcısı
36- Kıdem Tazminatı Hakkında Temel Bilgiler
Abdulvahap SUNA
TÜRK-İş Hukuk Danışmanı
40- "Özel İstihdam Büroları Aracılığı ile Geçici iş İlişkisi"
Enis BAĞDADİOĞLU
TÜRK-İŞ Araştırma Müdür Yardımcısı
46- Küresel Ekonomi Düzeninde Nasıl Bir Sendikacılık?
Burak EKMEKÇİOĞLU
TÜRK- Dış İlişkiler Uzmanı
52- ILO Küresel İstihdam Eğilimleri 2014 Raporu (Özet)
Güven SAVUL
TÜRK-İŞ Teşkilatlandırma Uzmanı
TÜRK-İŞ Gündem 1. sayı

“Bu ülkede, başta siyasiler olmak üzere, herkesin maden ocağını görmesi, madenci kardeşlerimizin çalışma şartlarına tanıklık etmesi, ondan sonra da bu işletmeler hakkında karar vermesi gerekir.”
Ergün Atalay
TÜRK-İŞ Dergisi 399. sayı

İÇİNDEKİLER


18- Asgari Ücreti Yine İşveren ve Hükümet Belirledi
30- BMC İşçisinin "Emek Yürüyüşü"
32- Zonguldak, "Emeğe Saygı Mitingi" İle Tarihi Günlerinden Birini Yaşadı
52 -Yeni Teşvik Paketi Ekonomik ve Sosyal Sorunlara Çözüm Olacak mı?
Prof. Dr. Oğuz OYAN
CHP İzmir Milletvekili
62- Sosyal Güvenlik
Celal TOZAN
TÜRK-İŞ Sosyal Güvenlik Danı??manı
68- 2011 Yılı İşgücü Piyasası
Enis BAĞDADİOĞLU
TÜRK-İŞ Araştırma Müdür Yardımcısı
86- Tüketici Dünyası
Sinan VARGI
TÜRK-İŞ Teşkilatlandırma Uzmanı
88- Sosyal Güvenlik Kurumundan Yeni Bir Uygulama: SMS Bilgi Sistemi
Barış İYİAYDIN
TÜRK-İŞ Uzmanı
92- Sendikaların ve Yerli İşçilerin Türkiye'ye Düzensiz Göçe Yaklaşımı
Hakan SÜKUN
TÜRK-İŞ Dış İlişkiler Uzmanı
TÜRK-İŞ Dergisi 398. sayı

İÇİNDEKİLER


2- Mücadeleyle Geçen 60 Yıl ve Sorunlar
Mustafa KUMLU
Genel Başkan
16- Tarım Bakanlığı'nda Sendika Değiştirme Baskısına Karşı Eylem
18- TÜRK-İŞ'ten Havacılık İşkolunda Grev Yasağına Tepki
29- Türk Metal Genel Kurulu Yapıldı
34- SGK, Dul Aylığı Alan Kız Çocuklarına, Ağustos 2003'ten Önce Ölen Ana Veya Babalarından Dolayı Ölüm Aylığı Bağlamak Zorunda
Celal TOZAN
TÜRK-İŞ Sosyal Güvenlik Danışmanı
36- Emeğin Dünyası 2012 Raporu
Güven SAVUL
TÜRK-İŞ Uzman Yardımcısı
44- Sendikalarımızdan
Refik ERBAŞ
TÜRK-İŞ Teşkilatlandırma Uzmanı
51- Çalışma Yaşamında Mayıs-Haziran 2012
TÜRK-İŞ Dergisi 397. sayı

İÇİNDEKİLER


4- 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı Kutlu Olsun
34- TÜRK-İŞ'ten İftira Haberlere Tekzip
38- DOSYA: Genel Sağlık Sigortası Uygulama Sorunları 70- Sosyal Güvenlik
Celal TOZAN
TÜRK-İŞ Sosyal Güvenlik Danı??manı
78- AB ve Çalışma Hayatı
Güven SAVUL
TÜRK-İŞ Uzman Yardımcısı
86- Ülkeler ve Sendikalar
Hakan SÜKÜN
TÜRK-İŞ Dış İlişkiler Uzmanı
88- Tüketici Dünyası
Sinan VARGI
TÜRK-İŞ Teşkilatlandırma Uzmanı
102- Çalışma Yaşamında
Ocak-Şubat 2012
106- İşçinin Kitaplığı
Dr. Naci ÖNSAL
TÜRK-İŞ Dergisi 396. sayı

İÇİNDEKİLER


4- Kadın İşçiler Büyük Kurultayı Yapıldı
72- "12 Eylül, Kurusun, Yok Olsun Diye, Türkiye İşçi Sınıfının, Emek Hareketinin Köküne Kibrit Suyu Dökmüştür."
Yavuz DONAT
Gazeteci-Yazar
90- Sosyal Güvenlik
Celal TOZAN
TÜRK-İŞ Sosyal Güvenlik Danı??manı
98- AB ve Çalışma Hayatı
Güven SAVUL
TÜRK-İŞ Uzman Yardımcısı
100- Genel Sağlık Sigortasının Yansımaları
Namık TAN
TÜRK-İŞ Ara??tırma Müdür Yardımcısı
114- İşyerinde Sağlık, Güvenlik ve Çevre
Gökhan EROL
TÜRK-İŞ Uzman Yardımcısı
128- Tüketici Dünyası
Sinan VARGI
TÜRK-İŞ Teşkilatlandırma Uzmanı
133- Çalışma Yaşamında
Ocak-Şubat 2012
136- İşçinin Kitaplığı
Dr. Naci ÖNSAL
TÜRK-İŞ Dergisi 395. sayı

İÇİNDEKİLER


4- TÜRK-İŞ 21. Olağan Genel Kurulu
48- 2012 Yılı Asgari Ücreti Belirlendi
60- 10 Şeker Fabrikası Arsa Bedellerine Satıldı
66- "Basında Sendikalaşma, Akçalı Haklardan Çok Editoryal Bağımsızlık İçin Gerekli"
Çiğdem TOKER
Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi
74- Emek ve Hukuk
Av. Selçuk EREN
TÜRK-İŞ Avukatı
84-Sosyal Güvenlik
Celal TOZANA
TÜRK-İŞ Sosyal Güvenlik Uzmanı
92- Toplu İş Sözleşmesi Maddeleri (Amaç)
Dr. Naci ÖNSAL
TÜRK-İŞ Genel Sekreter Yardımcısı
94- Kadına Dair
Hülya UZUNER
TÜRK-İŞ Kadın İşçiler Uzmanı
106- Sendikalarımızdan
Refik ERBAŞ
TÜRK-İŞ Teşkilatlandırma Uzmanı
TÜRK-İŞ Dergisi 394. sayı

İÇİNDEKİLER


4- ILO Genel Kurulu Cenevre'de Yapıldı
18- "Küresel Ekonominin Dayattığı ve Tetiklediği Eğitsizlikler ve Sorunlar Karşısında Sendikal Örgütlenme ve Sendikal Mücadele Öncelikli Konudur"
Ergün ATALAY
TÜRK-İŞ Genel Mali Sekreteri
60- Sendikacı Milletvekilleri (1946-1960)-I
Doç. Dr. Aziz ÇELİK
Kocaeli Üniversitesi İİBF ÇEEŞ Bölümü
70- Sosyal Güvenlik
Celal TOZAN
TÜRK-İŞ Sosyal Güvenlik Danışmanı
74- Emek ve Hukuk
Av. Selçuk EREN
TÜRK-İŞ Avukatı
84-Cari Açık
Dr. Naci ÖNSAL
TÜRK-İŞ Genel Sekreter Yardımcısı
88- İşyerinde Sağlık, Güvenlik ve Çevre
Gökhan EROL
TÜRK-İŞ Uzman Yardımcısı
98- ILO'da Devlet ve Hükümet Başkanları
Hakan SÜKUN
TÜRK-İŞ Dış ilişkiler Uzmanı
111- Sendikalarımızdan
Refik ERBAŞ
TÜRK-İŞ Teşkilatlandırma Uzmanı
TÜRK-İŞ Dergisi 393. sayı

İÇİNDEKİLER


2- Bölünmek Değil, Birarada Olmak...
Mustafa KUMLU
14- AB İlişkilerini Yeniden Canlandırma Toplantısı
46- Oyuncular Sendikası Kuruldu, Şimdi Başrol Dayanışmanın
58- Sendikacılık ve TÜRK-İŞ Bizim için Bir Okul Gibiydi
Mustafa AK
Sağlık-İş Sendikası eski Ankara Şube Başkanı
68- Taşeron Uygulaması ve İşçilerin Kayıpları
Namık TAN
TÜRK-İŞ Araştırma Müdür Yardımcısı
80- İşyerinde Sağlık,Güvenlik ve Çevre
Gökhan EROL
TÜRK-İŞ Uzman Yardımcısı
86- Türk Sendikacılığında Kadının Yeri: Baka İşkolu Örneği
Ezgi KÖKSAL
Anadolu Üniversitesi ÇEEİ Bölümü Öğrencisi
92- Kadına Dair
Hülya UZUNER
TÜRK-İŞ Kadın İşçiler Uzmanı
96- Sendikalarımızdan
Refik ERBAŞ
TÜRK-İŞ Teşkilatlandırma Uzmanı
TÜRK-İŞ Dergisi 392. sayı

İÇİNDEKİLER


4- Torba Yasa TBMM'den Geçti
11- 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun
24- Kumlu Çalışma Yaşamındaki Gelişmeleri Değerlendirdi
78- Şeker-İş, Halkımızın Sağlığı İçin Mücadele Ediyor
İsa GÖK
TÜRK-İŞ Genel Eğitim Sekreteri
87- Yeni Enflasyon Sepeti
Enis BAĞDADİOĞLU
TÜRK-İŞ Araştırma Müdür Yardımcısı
96- AB ve Çalışma Hayatı
Güven SAVUL
TÜRK-İŞ Uzman Yardımcısı
84- IMF-ILO Oslo Toplantısı Ortak Metni: "Esneklik İstihdam Yaratmadı, Çözüm Güvenceli ve Nitelikli İşlerde"
Güven SAVUL
TÜRK-İŞ Uzman Yardımcısı
109- Toplu İş Sözleşmelerinde Tarafların Amacını Yansıtmayan Düzenlemeler (Fazla Çalışma Ücreti)
Dr. Naci ÖNSAL
TÜRK-İŞ Genel Sekreter Yardımcısı
124- Ülkeler ve Sendikalar
Hakan SÜKUN
TÜRK-İŞ Dış İlişkiler Uzmanı
TÜRK-İŞ Dergisi 391. sayı

İÇİNDEKİLER


6- TÜRK-İŞ Torba Yasa Tasarısı'nı Protesto Etti
14- CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu TÜRK-İŞ'te
37- İstihdam Stratejisi
Kemal BİÇERLİ
İŞ-KUR Genel Müdürü 46- Asgari Ücret ve Çalışanların Yoksulluğu
Enis BAĞDADİOĞLU
TÜRK-İŞ Araştırma Müdür Yardımcısı
48- Emek ve Hukuk
Av. Selçuk EREN
TÜRK-İŞ Avukatı
60- Ülkeler ve Sendikalar
Hakan SÜKÜN
TÜRK-İŞ Dış İlişkiler Uzmanı
66- Kız Çocukların Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Şartları
Barış İYİAYDIN
TÜRK-İŞ Uzman Yardımcısı
76- Anayasa Madde 55: "Asgari Ücretin Tespitinde Çalışanların Geçim Şartları...
TÜRK-İŞ Dergisi 390. sayı

İÇİNDEKİLER


4- Eğitim ve Teşkilatlandırma Sekreterleri Toplantısı Yapıldı
11- TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu 2821 ve 2822 Sayılı Yasalar ile Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmelerini Görüştü
23- Üçlü Danışma Kurulu İş Sağlığı ve Güvenliğini Görüştü
66- "Maden Kazasında Ölmek Kader Olamaz. Öyle Olsaydı Bu Kader Türkler İçin Yazılmış Olurdu."
Metin KÖSE
74- Sosyal Güvenlik
Celal TOZAN
TÜRK-İŞ Sosyal Güvenlik Danışmanı
80- Türkiye'nin 500 Büyük Firması ve Ücretler
Enis BAĞDADİOĞLU
TÜRK-İŞ Araştırma Müdür Yardımcısı
84- IMF-ILO Oslo Toplantısı Ortak Metni: "Esneklik İstihdam Yaratmadı, Çözüm Güvenceli ve Nitelikli İşlerde"
Güven SAVUL
TÜRK-İŞ Uzman Yardımcısı
100- Ülkeler ve Sendikalar
Hakan SÜKUN
106- TÜRK-İŞ Dış İlişkiler Uzmanı
Kayıtdışı İstihdamın Altında Yatan Sosyal Nedenler
Erkan KARAARSLAN
Maliye Bakanlığı Muhasebat Başkontrolörü
SGK Kurumsal Gelişim ve Ortak Veri Tabanı Daire Başkanı
TÜRK-İŞ Dergisi 389. sayı

İÇİNDEKİLER


4- Uluslararası Çalışma Konferansı 99. Toplantısı Cenevre'de Yapıldı
12- Cumhurbaşkanı'ndan Terör Zirvesi
22-Bölge Temsilciliklerinde Sorunlar Masaya Yatırıldı
74- "Sendikal Örgütlülüğün Olduğu Yerde, İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri Alınıyor. Kazalar En Aza İniyor."
İlhan TUNCER
İş Müfettişleri Derneği Genel Başkanı
Yasemin YÜCESOY
İş Müfettişleri Derneği Genel Sekreteri
80- Sosyal Güvenlik
Celal TOZAN
TÜRK-İŞ Sosyal Güvenlik Danışmanı
26- "Doğu ve Güneydoğu'da İstihdam Sağlanmadan, Sorunları Çözmek Mümkün Değil."
Cemail BAKINDI
TÜRK-İŞ Genel Teşkilatlandırma Sekreteri
94- Erken Yaşta Evlilik Nedenleri ve Çözüm Önerileri
Hülya UZUNER
TÜRK-İŞ Kadın İşçiler Uzmanı
86- İşçi Emekli Aylıkları
Enis BAĞDADİOĞLU
TÜRK-İŞ Araştırma Müdür Yardımcısı
TÜRK-İŞ Dergisi 388. sayı

İÇİNDEKİLER


2- Madenci Ölümleri Kader Değildir Mustafa KUMLU Genel Başkan
4- 32 Yıl Sonra Taksim'de 1 Mayıs Coşkusu
14- TÜRK-iş'in Anayasa Değişikliği Önerileri
17- 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü Kutladık
64- Anayasa Değişiklikleri ve Sendikal Haklar
Yard. Doç. Dr. Aziz ÇELİK
Kocaeli Üniversitesi İİBF ÇEEİ Bölümü Öğretim Üyesi
67- IMF Politikaları
Dr. Naci ÖNSAL
TÜRK-İŞ Genel Sekreter Yardımcısı
70- Küresel Mali Krizin İşyerlerine ve Çalışanlara Yansıması
Namık TAN
TÜRK-İŞ Araştırma Müdür Yardımcısı
80- Mesele İşsizlik
Enis BAĞDADİOĞLU
TÜRK-İŞ Araştırma Müdür Yardımcısı
83- Avrupa'da Asgari Ücret
Hakan SÜKUN
TÜRK-İŞ Dış İlişkiler Uzmanı
94- TÜRK-İŞ'in Gündeminden
96- Çalışma Yaşamında Ocak-Nisan 2010
TÜRK-İŞ Dergisi 387. sayı

İÇİNDEKİLER


2- Emeğin Sömürüsü Artarak Sürüyor "Asgari Ücrete Günde 1 Lira Zam"
7- Sayın Başbakan Özelleştirme İnadından Vazgeçmeli, Emeğe Sagılı Olmalıdır."
8- Şeker Fabrikalarının Özelleştirilmesine Tepki
11- Üç Konfederasyondan TBMM'ne Mektup
66- Krize Karşı Emek Masası
Refik ERBAŞ
TÜRK-İŞ Teşkilatlandırma Uzmanı
68- İşçi Hareketinin Değişimi ve Önündeki Sorunlar
Prof. Dr. Vedat BİLGİN
86- Bir Kriz Hikayesi
Dr. Naci ÖNSAL
Türk-İŞ Genel Sekreter Yardımcısı
94- AB Çalışma Hayatı
Güven SAVUL
TÜRK-İŞ Uzman Yardımcısı
98- Kadına Dair
Hülya UZUNER
TÜRK-İŞ Kadın İşçiler Uzmanı
104- Ülkeler ve Sendikalar
Hakan SÜKÜN
TÜRK-İŞ Dış İlişkiler Uzmanı
110- Tüketici Dünyası
Sinan VARĞI
TÜRK-İŞ Teşkilatlandırma Uzmanı
TÜRK-İŞ Dergisi 386. sayı

İÇİNDEKİLER


2- Vergide Adalet İstiyoruz
Mustafa KUMLU
Genel Başkan
4- TÜRK-İŞ'ten Milletvekillerine Mektup
5- Dünya İnsan Onuruna Yakışır İş Günü
18- TÜRK-İŞ KKTC Başbakanı Eroğlu'nu Ziyaret Etti
22- İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri Devam Ediyor
53- Vergi Adaletsizliği Büyüyor
Namık TAN
TÜRK-İŞ Araştırma Müdür Yardımcısı
60- Türkiye İlerleme Raporu ve Sendikal Haklar
Burak EKMEKÇİOĞLU-Hakan SÜKUN
TÜRK-İŞ Dış İlişkiler Uzmanları
66- Teşmil ve Avrupa Uygulaması
Aziz ÇELİK
Kristal-İş Sendikası Eğitim Uzmanı
98- İş Sağlığı ve Güvenliğinde Sosyal Tarafların Rolü
Özcan KARABULUT
TÜRK-İŞ Eğitim Uzmanı
109- Atıkların Neden Olduğu Çevre Kirliliği Giderek Artıyor
Sinan VARĞI
TÜRK-İŞ Teşkilatlandırma Uzmanı
112- Ölüm Sigortasından Yapılan Yardımlar
Celal TOZAN
TÜRK-İŞ Sosyal Güvenlik Danışmanı
TÜRK-İŞ Dergisi 385. sayı

İÇİNDEKİLER


2- Daha Çok Demokrasi, Daha Çok Barış
Mustafa KUMLU
Genel Başkan
4- İçişleri Bakanı Atalay TÜRK-İŞ'le Görüştü...
7- Fon Düzenlemesi Konfederasyonların Ortak Talebine Rağmen Yasalaştı
9- TÜRK-İŞ'in Etkili Mücadelesi Sonuç Verdi
19- Asıl İşveren-Alt İşveren Uygulaması Toplantıları Yapıldı
44- Hükümet Teşmil Kararnamesini Geri Çekti
Metin TİRYAKİOĞLU
Basisen Genel Başkanı
46- "Emekliler Açlık ve Yoksulluk İle Mücadele Ediyor. Bu Ülkemiz Açısından
Büyük Bir Utançtır."
Kazım ERGÜN
62- Uluslararası Sendikal Hareket
Uğraş GÖK
TÜRK-İŞ Dış İlişkiler Uzmanı
58- Güvenceli Esneklik Üzerine Not...
Enis BAĞDADİOĞLU
TÜRK-İŞ Araştırma Müdür Yardımcısı
67- Yaşlılık Sigortasından Sağlanan Yardımlar
Celal TOZAN
TÜRK-İŞ Sosyal Güvenlik Danışmanı
82- Türkiye'de Çocuk İşçiliği
Serhat KARATEKİN
Sosyolog
TÜRK-İŞ Dergisi 384. sayı

İÇİNDEKİLER


2- Eylemlerimiz İnat Kırdı
Mustafa KUMLU
Genel Başkan
4- Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmelerinde Uzlaşma
12- Emek ve Dayanışma Bayramı Kutlu Olsun
24- 98. Uluslararası Çalışma Konferansı Yapıldı
33- "Toplu İş İlişkileri Kanunu Önerisi" Basına Tanıtıldı
39- TÜRK-İŞ'ten Cumhurbaşkanına Veto Talebi
127- Sendikaların Geleceği ve İşçiler
Prof. Dr. Vedat BİLGİN
TÜRK-İŞ Genel Başkan Danışmanı
136- Endüstri İlişkileri
Dr. Naci ÖNSAL
TÜRK-İŞ Genel Sekreter Yardımcısı
141- Özürlü İstihdamı
Enis BAĞDADİOĞLU
TÜRK-İŞ Araştırma Müdür Yardımcısı
150- Kadına Dair
Hülya UZUNER
TÜRK-İŞ Kadın İşçiler Uzmanı
152- Tüketici Dünyası
Sinan VARGI
TÜRK-İŞ Teşkilatlandırma Uzmanı
TÜRK-İŞ Dergisi 383. sayı

İÇİNDEKİLER


2- İşsizlik Felakete Dönüşüyor
Mustafa KUMLU
Genel Başkan
4- Emek ve Demokrasi Mitingi
12- Başkanlar Kurulu Miting Öncesinde Toplandı
16- Ekonomik ve Sosyal Konsey Toplandı
19- TÜRK-İŞ'ten Özbek'e Destek
25- Hür-İŞ Genel Kurulu Yapıldı Politik Psikoloji
Dr. Naci ÖNSAL
TÜRK-İŞ Genel Sekreter Yardımcısı
96- Krizler ve Kapitalizm
Prof. Dr. Vedat BİLGİN
TÜRK-İŞ Genel Başkan Danışmanı
112- Küresel Krizde Tüketiciye Kendi Malını Tüket Diyebilmek
Sinan VARGI
TÜRK-İŞ Teşkilatlandırma Uzmanı
117- AB ve Türkiye'de Endüstri İlişkileri
Namık TAN
TÜRK-İŞ Araştırma Müdür Yardımcısı
156- İşçinin Kitaplığı Sosyal Güvenlik
Celal TOZAN
TÜRK-İŞ Sosyal Güvenlik Danışmanı

TÜRK-İŞ Dergisi 382. sayı

İÇİNDEKİLER


2- 15 Şubat'ta Miting Alanına
Mustafa KUMLU
Genel Başkan
4- Yandaş Sendikaya Büyük Tepki
10- Ekonomi Koordinasyon Kurulu Krizi Görüştü
13- Krize Karşı Emek Masası
14- Bu Krizin Panzehiri Sosyal Devletin Yeniden İnşasıdır
64- Küresel Kriz ve Emek
Prof. Dr. Vedat BİLGİN
TÜRK-İŞ Genel Başkan Danışmanı
66- Uluslararası Sendikal Hareket
Uğraş GÖK
TÜRK-İŞ Dış İlişkiler Uzmanı
68- Ekonomik Krizin Yansımaları
Namık TAN
TÜRK-İŞ Araştırma Müdür Yardımcısı
70- Tüketici Dünyası
Sinan VARGI
TÜRK-İŞ Teşkilatlandırma Uzmanı
94- OECD'den Akıl Sağlığını Koruma Önerileri
Uğraş GÖK
TÜRK-İŞ Dış İlişkiler Uzmanı
TÜRK-İŞ Dergisi 381. sayı

İÇİNDEKİLER


2- Kriz ve Türkiye
Mustafa KUMLU
Genel Başkan
4- Başkanlar Kurulumuz Toplandı
8- Sivil Toplumdan Terörizme Karşı Ortak Tavır
17- Cumhurbaşkanı Gül'den iftar
20- DOSYA "Türkiye'de Yoksulluk"
52- Türk İşçisi Fatura Ödemek İstemiyor
53- Tekstil ve Hazır Giyim Sektörü "Kriz"den Çıkarılırken "İkinci Sınıf" Çalışan Grubu Yaratılmamasına Dikkat Edilmelidir
Yasemin YÜCESOY GÜNGÖR
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişi
56- Sosyal Güvenlik
Celal TOZAN
TÜRK-İŞ Sosyal Güvenlik Danışmanı
58- Sosyal Güvenlikte Yeni Dönem
Namık TAN
TÜRK-İŞ Araştırma Müdür Yardımcısı
60- Büyüme-Geli?me-Kalkınma-Refah
Dr. Naci ÖNSAL
TÜRK-İŞ Genel Sekreter Yardımcısı
61- OECD'den Türkiye'de İstihdam
Ugraş GÖK
TÜRK-İŞ Dış ilişkiler Uzmanı
64- Uluslararası Sendikal Hareket
Ugraş GÖK
TÜRK-İŞ Dış İlişkiler Uzmanı
66- Tüketici Dünyası
Sinan VARGI
TÜRK-İŞ Teşkilatlandırma Uzmanı
68- Sendikalarımızdan
71- Ekonomik Kriz Halkın Mutfağında
TÜRK-İŞ Dergisi 380. Sayı

İÇİNDEKİLER


2- Kazanan Hukuk ve Demokrasi Olmalıdır
Mustafa KUMLU
Genel Başkan
16- Türkel Rize'de Oturma Eylemi Yapıyor
71- Tuzla Tersaneler Bölgesi'nde Gemi İnşa ve Onarım Sektöründe Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Özcan Karabulut, TÜRK-İŞ Eğitim Uzmanı
76- İstihdam Paketi Kanunu
Dr. Naci Önsal, TÜRK-İŞ Genel Sekreter Yardımcısı
86- İstihdam Paketi mi?
Enis Bağdadioğlu, TÜRK-İŞ Araştırma Müdür Yardımcısı
94- Sosyal Güvenlik
Celal Tozan, TÜRK-İŞ Sosyal Güvenlik Danışmanı
96- Özelleştirme Uygulamaları ve Yansımaları
Namık Tan, TÜRK-İŞ Araştırma Müdür Yardımcısı
98- İş Sağlığı İş Güvenliği ve Kadın İşçiler
Şule Özkuzukıran, TÜRK-İŞ Kadın İşçiler Bürosu Uzmanıı
102- Uluslararası Sendikal Hareket
Uğraş Gök, TÜRK-İŞ Dış İlişkiler Uzmanı
110- Örgütlenme Öyküleri
Filiz Ulusoy, TÜRK-İŞ Araştırma Uzmanı
114- Tüketici Dünyası
Sinan Vargı, TÜRK-İŞ Teşkilatlandırma Uzmanı
 
 
Copyright (c) TÜRK-İŞ 2007. Bu web sayfası ve içeriği, izin alınmaksızın kopyalanamaz, çoğaltılamaz, tekrar yayınlanamaz, dağıtılamaz, başka internet
sitelerine metin olarak konulamaz. Kaynak belirtilmek koşuluyla alıntı yapılabilir, link verilebilir.