25 Ekim 2013 Cuma
TÜRK-İŞ YÖNETİM KURULU CUMHURİYET BAYRAMI NEDENİYLE BİR MESAJ YAYINLAMIŞ, MESAJDA ŞUNLARA YER VERİLMİŞTİR:
Türk Milletinin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde büyük gayret ve fedakarlık göstererek vermiş olduğu bağımsızlık mücadelesi sonucunda kurulan Cumhuriyetimizin 90. Yılını büyük bir gururla kutluyoruz.

Cumhuriyetin ilanıyla birlikte demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olma ilkesini kurum ve kuruluşlarıyla benimseyen ve bu ilke doğrultusunda bir yapılanmaya giden Türkiye Cumhuriyeti ekonomik kalkınma, demokrasi, ilerleme ve modernleşme yolunda geçmişten günümüze kadar büyük adımlar atmıştır.

Ekonomik büyüme ve istikrar konularında belirli bir başarı yakalayan Türkiye’nin önümüzdeki dönemde işçi hak ve özgürlüklerindeki sorunları aşarak söz konusu başarıyı sürdüreceğine ilişkin inancımız tamdır.

Ülke olarak hedeflediğimiz refah seviyesine ulaşmada işçilerin katkısı en az işverenlerin katkısı kadar önemlidir. Hatta işçilerin Cumhuriyete ve ülke ekonomisine yapmış oldukları katkının önemi kriz dönemlerinde göstermiş oldukları fedakarlıklarla daha net görülmektedir.

Ekonomi hızla gelişip büyürken emeğin de refah seviyesinin artması mutlak bir zorunluluktur. Küresel piyasada rekabet, emeğin hakkını kısıtlayarak, işgücü maliyetini düşürerek değil, emeğin hak ve özgürlüklerini genişleterek sağlanabilir.

Bu sebeple işçinin sürekli istihdamı ve emeklilik güvencesi olarak Türk iş hukukunda düzenlenmiş olan kıdem tazminatı kurumuna işçiler aleyhine müdahalede bulunarak veya taşeron çalışmayı artırarak rekabet gücünün sağlanacağını düşünmek büyük bir yanılgıdır.  Farklı gelişmişlik ve refah seviyesine sahip ülkelerin çalışma hayatına yönelik yaptıkları düzenlemelerin ülkemizde her zaman olumlu bir sonuç doğuracağını düşünmek gerçeklerle bağdaşmamaktadır.

TÜRK-İŞ çalışma yaşamına ilişkin politikalarını her zaman Türkiye’nin kendi koşullarını göz önünde tutarak belirlemiştir. Bu nedenle kıdem tazminatı gibi, Türkiye çalışma ilişkilerinde işçiler açısından önemli bir güvence olarak görünen kurumların hak kayıplarına yol açacak herhangi bir düzenlemenin yanında olmayacağını belirtmektedir.

Ancak kıdem tazminatı hakkından mahrum kalan milyonlarca işçinin bu hakkı elde etmesi için mevcut yasal düzenlemenin uygulamada istikrarlı bir şekilde işlemesine fayda sağlayacak çalışmalara açık olduğumuzun bilinmesi gerekir.

Yaşadığımız tüm sorunları aştığımız barış ve kardeşlik içinde kucaklaştığımız yarınlar diliyor, başta emeği ile geçinenler olmak üzere tüm ulusumuzun Cumhuriyet Bayramını kutluyoruz.

GÜNCEL HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 . . . 238 239 240 241 » »»
TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU
Copyright (c) TÜRK-İŞ 2007. Tüm hakları saklıdır.

Bu web sayfası ve içeriği, izin alınmaksızın kopyalanamaz, çoğaltılamaz, tekrar yayınlanamaz, dagıtılamaz, başka internet
sitelerine metin olarak konulamaz. Kaynak belirtilmek koşuluyla alıntı yapılabilir, link verilebilir.
Bayındır sok.No:10 Kızılay Ankara