13 Haziran 2014 Cuma
TÜRK-İŞ BAŞKANLAR KURULU BİLDİRİSİ
TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu 12 Haziran 2014 Perşembe günü Ankara’da olağanüstü toplanmış ve aşağıdaki hususların duyurulmasına karar vermiştir.
“TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, yaklaşık bir hafta sonra olağanüstü toplanarak; Yatağan, Yeniköy, Kemerköy Termik santralleri ve bu santrallere kömür veren sahaların özelleştirilmesi girişimleri ile Türkiye Maden-İş ve Tes-İş sendikalarımız ve üyesi işçilerin yürüttüğü direnişi,  burada yaşanabilecek yeni Soma facialarını önlemek adına yapılması gerekenleri, Soma faciası sonrası yaşanan gelişmeleri ve gelinen son durumu değerlendirmiştir. 
 
Yıllardır ısrarla devam edilen özelleştirme uygulamalarının çalışanlar ve toplum üzerindeki olumsuz etkileri açıkça ortaya çıkmıştır. Kamu zararını sona erdirmek, kamuya gelir sağlamak gerekçesiyle zaten kamu sermayesine sahip işletmelerin özelleştirme yoluyla bazı sermaye kesimlerine satılması telafi edilmez sonuçlara yol açmıştır. Bu uygulamalara son verilmelidir. Dünyada gelişmiş ülkeler geri dönüp kamulaştırma yapmaktadır. Özelleştirme ve taşeron uygulamaları konusunda alınan yargı kararları titizlikle yerine getirilmelidir. 
 
Stratejik özellikleri nedeniyle, özellikle enerji temininde sürdürülebilirliği sağlamak için  yerel kaynaklarımıza dayalı kömür ve enerji üretimi gibi önemli alanlar, kamunun mülkiyetinde kalmalıdır. Kamu sermayeli işletmelerde, çalışanların da yer aldığı yeni kurumsal yapılar geliştirilmelidir. 
 
Özelleştirme nedeniyle işten çıkarmaların yaşanması bir yana, 13 Mayıs 2014 günü Soma’da yaşanan trajedi de görüldüğü üzere, özelleştirme ve taşeronlaştırma 301 işçinin yaşamına neden olmuştur. Soma örneği, özel sektörün denetimsiz kar hırsının başta işçi sağlığı ve iş güvenliği olmak üzere, çalışma ve yaşama koşullarında yol açtığı faciayı gözler önüne sermiştir. Rekabet edebilirlik ve üretim artışı, ucuz işçilik temelinde kirli rekabete dönüşmemelidir.  Soma kömür işletmesinde bir “iş cinayeti” yaşanmıştır ve sorumluların cezalandırılmaları sabırla beklenilmektedir.   
 
TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, başta Soma’daki olmak üzere kömür ocaklarında ve tüm işyerlerinde çalışma şartlarının evrensel sözleşmeler doğrultusunda düzeltilmesini istemektedir ve sendikalarımız bunun takipçisi olacaklardır. Çalışana değer vererek, çalışma hayatını daha insancıl hale getirerek yaşam kalitesini yükseltmek hedefi işçi sınıfının ortak mücadele alanıdır.  
 
Tüm taleplerimize rağmen ILO’nun 176 sayılı Madenlerde Sağlık ve Güvenlik Sözleşmesi’nin ülkemiz tarafından onaylanması sağlanmamıştır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu konuda gerekli girişimi başlatmalı ve TBMM dönem çalışmaları sona ermeden sonuçlandırmalıdır. 
Yatağan işçisi, haklı uyarılarını ve taleplerini duyurmak kararlığı içinde mücadelesini aylardır sürdürmektedir. Yatağan işçilerinin örgütlü olduğu Türkiye Maden-İş ve Tes-İş Sendikaları Yöneticilerinin birlikte oluşturup TÜRK-İŞ Başkanlar Kuruluna sunduğu eylem planı değerlendirilmiş ve aynen kabul edilmiştir.  
 
TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, yatağan işçilerinin işine ve işyerine sahip çıkma eyleminin yanındadır ve kararlılıkla desteklemektedir.
 
Buna göre: 
1-  Başkanlar Kurulu toplantısının hemen ardından, tüm üyeler ve Konfederasyonumuz önünde eylemini sürdüren işçilerle birlikte Özelleştirme İdaresi Başkanlığına yürünecek ve kitlesel basın toplantısı ile alınan kararlar açıklanacaktır.
2- 16 Haziran 2014 Pazartesi günü, Türkiye Maden-İş ve Tes-İş Sendikalarının örgütlü bulunduğu tüm işyerlerinde işçiler, üretimden gelen güçlerini kullanarak 1 gün işi durduracaklardır.
3- 17 Haziran 2014 Salı günü, Konfederasyonumuzun örgütlü bulunduğu tüm işyerlerinde işçiler, üretimden gelen güçlerini 2 saat çalışmayarak kullanacaklardır. 
4- 18 Haziran 2014 Çarşamba günü, 81 ildeki AKP İl Başkanlıklarına yürüyüş yapılacak, düzenlenecek kitlesel basın toplantısının ardından 1 saat oturma eylemi yapılacaktır. 
 
TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, gelişmeleri değerlendirmeye devam ederek, gerektiğinde yeni kararlar almak üzere yeniden toplanacaktır. 
 
Yatağan işçilerinin haklı mücadelesi farklı yorumlanmamalıdır. Konfederasyonumuz, ülke ve çalışma hayatında karşılaşılan sorunları birlik ve dayanışma içinde çözüme kavuşturmak kararlığındadır.
 
TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, ulusal değerimiz ve birliğimizin sembolü olan bayrağımıza yönelik olarak Diyarbakır ilimizde yapılan hareketi şiddetle kınamaktadır. Komşu sınırımızda gelişen olayları endişeyle izlemekte, Musul Konsolosluğumuz çalışanları ile ailelerine, vatandaşlarımıza yapılanları kınamakta ve acil çözüm beklemektedir.” 
GÜNCEL HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 . . . 238 239 240 241 » »»
TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU
Copyright (c) TÜRK-İŞ 2007. Tüm hakları saklıdır.

Bu web sayfası ve içeriği, izin alınmaksızın kopyalanamaz, çoğaltılamaz, tekrar yayınlanamaz, dagıtılamaz, başka internet
sitelerine metin olarak konulamaz. Kaynak belirtilmek koşuluyla alıntı yapılabilir, link verilebilir.
Bayındır sok.No:10 Kızılay Ankara