8 Kasım 2019 Cuma
SENDİKAL HAKLARA SAYGI İSTİYORUZ
Türkiye Gazeteciler Sendikası’nın, örgütlenme çalışmalarını sürdürdüğü ve sonuç alacağı günlerde, Hürriyet Gazetesi’nde işten çıkarmalar nedeniyle TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu “Sendikal haklara saygı istiyoruz” başlığıyla bir açıklama yaptı.

TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu’nun açıklaması şu şekildedir:

“Sendikal örgütlenme özgürlüğü temel insan hakları arasındadır. Demokrasi ve sosyal hukuk devleti ilkesinin temel unsurlarından birisidir.  Demokratik yönetimin teminatı ve sorumluluğu örgütlenme özgürlüğünün sağlanması, müdahaleye yol açan unsurların ortadan kaldırılmasıdır.

Çalışanlar ve işverenler, üyelerinin çalışma ilişkilerinde, ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için önceden izin almaksızın sendikalar ve üst kuruluşlar kurma, bunlara serbestçe üye olma ve üyelikten serbestçe çekilme haklarına sahiptir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 51. maddesi ile ‘anayasal güvence’ kapsamında olan bu temel hak çerçevesinde ‘Hiç kimse bir sendikaya üye olmaya ya da üyelikten ayrılmaya zorlanamaz’. Ancak, kamuoyuna da yansıdığı üzere, Hürriyet Gazetesi yönetimi, Konfederasyonumuz üyesi TGS’de örgütlü sendikalı 45 gazeteciyi işten çıkarmıştır. 

Bu işten çıkarılmalar, TGS’ye ve üyesi gazetecilerin sendikal haklarına yöneliktir. İşten atılan gazeteciler arasında sendika genel merkez ve şube yönetim kurulunda görev yapanlar da bulunmaktadır. İşten atılan gazetecilerin tek ortak noktası TGS’ye üye olmalarıdır. Ancak bilinmelidir ki, tüm işkollarında olduğu gibi, basın işkolundaki çalışanların da sendikal örgütlenmelerinin engellemek mümkün olmayacaktır. Sendikalarımızın örgütlenme mücadelesi kararlılıkla sürecektir.   

Türkiye Gazeteciler Sendikası ve üyesi gazeteciler, emeği ile geçinen herkesin hak ve özgürlüklerini korumak ve geliştirmek için yürüttüğümüz faaliyetlerin her zaman yanında olmuş, onurlu mücadelemize katkı vermiştir. Demokratik sistemin ayrılmaz parçası olan basın özgürlüğünün her zaman savunucusu olmuştur. 

İfade ve basın özgürlükleri demokrasinin işleyişi için öncelikli ve vazgeçilmez önemdedir. İfade ve basın özgürlüğü sadece bilgilerin içeriğini değil bu bilgilerin dağıtım araçlarını, yani bu kapsamda gazeteleri de doğrudan ilgilendirmektedir. Dolayısıyla gazetelerdeki sendikal örgütlenmenin önündeki her engel, bir anlamda basın özgürlüğünü de sınırlayacaktır.

Türkiye’nin en köklü gazetelerinden olan ve ‘basının amiral gemisi’ olarak nitelendirilen Hürriyet Gazetesi, çalışanlarının sendikalı olmaları nedeniyle işten çıkarılması sonucuna yol açan haksızlığı ortadan kaldırmalıdır.  

Konfederasyonumuz, sendikal haklara saygı gösterilmesi talebini yinelemekte ve Hürriyet Gazetesi yönetimini sendika ile masaya oturmaya çağırmaktadır.”

GÜNCEL HABERLER
TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU
Copyright (c) TÜRK-İŞ 2007. Tüm hakları saklıdır.

Bu web sayfası ve içeriği, izin alınmaksızın kopyalanamaz, çoğaltılamaz, tekrar yayınlanamaz, dagıtılamaz, başka internet
sitelerine metin olarak konulamaz. Kaynak belirtilmek koşuluyla alıntı yapılabilir, link verilebilir.
Bayındır sok.No:10 Kızılay Ankara