26 Şubat 2015 Perşembe
GENEL BAŞKAN ERGÜN ATALAY'IN “B20 İSTİHDAM ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI KONUŞMASI...
Antalya'da 25.02.2015 tarhinde açılışı yapılan G20-OECD Nitelikli Çıraklığın Teşviki Konferansı'nın ikinci gününde, "B20 İstihdam Çalışma Grubu Toplantısı" düzenlendi. Genel Başkan Ergün Atalay'ın konuşması şöyledir:

Sayın Bakanım,

B20 İstihdam Çalışma Grubunun Değerli Üyeleri,

Değerli Katılımcılar,

Hanımefendiler, Beyefendiler,

Hepinizi şahsım ve L20 Türkiye Organizasyonu adına saygılarımla selamlıyorum.

G20 yapısı içinde bir araya gelen 20 ülke, Dünya nüfusunun yüzde 70’ini kapsamaktadır. Dünya ekonomisinin ise yüzde 85’ini yine bu ülkeler oluşturmaktadır. 

Şimdiye kadar gerçekleştirilen G20 zirvesinin birçoğuna şahsen katılma imkanı buldum.

2008 krizinin ardından küresel ekonomi iyileşme, daralma ve artan işsizlikten kurtulma mücadelesi vermektedir.  2019 yılında, 212 milyondan fazla insanın çalışma hayatının dışında kalması beklenmektedir. Bu sayı 2014 yılında 201 milyondu.

Ücretli çalışanlar, yaşanan küresel ekonomik krizden en fazla etkilenen kesimlerin başında gelmektedir. Milyonlarca işçi işini kaybetti. Uzun süreli işsizlik sonucunda birçok kişi işgücü piyasasından uzaklaştı. Çalışanların mevcut işleri ile satın alma güçlerinin korunması için kaygıları arttı.

İstihdam biçimleri de değişti. Yeni iş alanlarının yaratılmasında beklenen gelişme olmadı. Gelir getirici düzenli bir işte çalışanların sayısı artmak bir yana azaldı. Esnek, güvencesiz, düzensiz ve geçici çalışma biçimleri yaygınlaştı.

Uluslararası Çalışma Örgütü, yaşanan küresel kriz sonrasında istihdam açısından sorunların hala devam ettiğini ifade etmektedir.  Gerekli tedbirlerin alınmaması halinde bu sorunların daha da ağırlaşabileceğine dikkat çekilmektedir. 

G20 Liderleri, yüzde iki büyüme hedefine ulaşma, ulusal istihdam planlarını uygulama, iklim değişikliği, vergi kaçırma ve yolsuzlukla mücadele gibi konuların yanında artan işsizlikle başa çıkmak zorundadır. 

G20 sosyal taraflarının, liderlerin bu hedeflerine ulaşması noktasında giderek artan bir sorumluluğu bulunmaktadır. Sosyal tarafların aynı zamanda, tüm bu hedeflere ulaşmanın yolunun çalışma hayatından geçtiğine liderleri ikna etmesi de gerekmektedir. Ek olarak, çevre konusunda gerekli düzenlemelerin hayata geçirilmesi için çabalar sürdürülmelidir. Yeşil ekonomi için gereken endüstriyel dönüşüm de üzerinde çalışılması gereken bir konudur.

Bir hususu dikkatinize sunmak istiyorum: Yolsuzlukları engellemek, hükümet ve işadamlarının gayreti ile mümkün olabilir. Vergi kaçırmayı engellersek, işlerin yapılma biçimi de değişecektir.

Çalışan kesim olarak bizler; Yatırımların teşvik edilmesini, Yeni işler sağlanmasını, İnsan onuruna yakışır iş koşullarının gerçekleştirilmesini, Nitelikli çıraklık için bir çerçeve oluşturulmasını ve Güvenli işyerlerinin tesis edilmesini istiyoruz.

B20 ve L20 arasındaki işbirliği, 2011 yılında, Fransa’nın Cannes kentinde iki tarafın ortak bir deklarasyon imzalaması ile başlamıştır. Geçen yıl Avustralya’da, L20 ve B20 Avustralya Başbakanına bir mektup yazarak, her iki tarafında uzlaştığı öncelikleri bildirmiştir.

Bunlar arasında; Altyapı yatırımları, üretken ve uzun vadeli özel yatırımların teşvik edilmesi, Zorla çalıştırma ve kayıt dışının kaldırılması, G20 İstihdam Bakanlarının “Güvenli İşyerleri” önceliklerinin uygulanması, İş piyasalarının belirlediği, yasal asgari ücret seviyelerini karşılayan ya da aşan ücretler, gibi önemli öncelikler yer almaktadır.

L20, bu ortak öncelikleri görüşmeye ve İstihdam Çalışma Grubuna ve diğer çalışma gruplarına, Eylül ayında yapılacak Ortak Çalışma ve Maliye Bakanları toplantısına ve Kasım ayında yapılacak Liderler Zirvesine, B20 ile birlikte katkı sunmaya hazırdır.

Hepinizin bildiği gibi, yapılan araştırma ve ortak sonuçların sunumu gibi çalışmalarla, nitelikli çıraklık gündem maddeleri arasında en fazla ilerleme sağladığımız konu olmuştur. Ayrıca, işçi ve işveren kesimi olarak, sosyal tarafların,  nitelikli çıraklık konusunda bir birliktelik oluşturmak amacıyla, kendi üyelerine ulusal ve sektör düzeyinde işbirliği yapma çağrısında bulunduğunu hatırlatmak isterim. Daha önce önerildiği gibi L20, bu yıl da, üyelerimizle anket yapma ve nitelikli çıraklık hakkında sosyal diyalog ve işbirliğinin ne durumda olduğunu tespit etme arzusunda olacaktır. 

Toplantınızın başarılı geçmesini diliyor, L20 ve B20 arasındaki diyalogun ve işbirliğinin devam etmesini temenni ediyorum.

TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU
Copyright (c) TÜRK-İŞ 2007. Tüm hakları saklıdır.

Bu web sayfası ve içeriği, izin alınmaksızın kopyalanamaz, çoğaltılamaz, tekrar yayınlanamaz, dagıtılamaz, başka internet
sitelerine metin olarak konulamaz. Kaynak belirtilmek koşuluyla alıntı yapılabilir, link verilebilir.
Bayındır sok.No:10 Kızılay Ankara