23 Ocak 2015 Cuma
FİYAT FARKININ ÖDENMESİNE DAİR YÖNETMELİK RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI.
“Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Fiyat Farkının Ödenmesine Dair Yönetmelik” Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak 22 Ocak 2015 gün ve 29244 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

    Bilindiği üzere, 11.09.2014 gün ve 29116 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 6552 sayılı “İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun” un 13 üncü maddesi;  

     “Kamu İhale Kanununun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca ihale edilen işlerde, 4857 sayılı İş Kanununun 2 nci maddesinde tanımlanan asıl işveren-alt işveren ilişkisi çerçevesinde alt işveren tarafından münhasıran Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşlarına ait işyerlerinde çalıştırılan işçileri kapsayacak olan toplu iş sözleşmelerinin; alt işverenin yetkilendirmesi kaydıyla merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin üyesi bulunduğu kamu işveren sendikalarından birisi tarafından 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hükümlerine göre yürütülmesi ve sonuçlandırılması” hususlarını düzenlemiştir.

      Yönetmelik, sendikalarımızın örgütlü oldukları işkollarında bulunan işyerlerinde çalışan alt işveren işçilerini üye kaydederek toplu iş sözleşmelerinden yararlandırmaları açısından önem arz etmektedir. Örgütlenme çalışmalarının, alt işveren işçilerini de kapsayacak şekilde genişletilmesi, hem ilgili işyerlerinde örgütlü olan sendikalarımız hem de şimdiye kadar toplu iş sözleşmesi kapsamına alınmasında sıkıntılar yaşanan alt işveren işçileri açısından olumlu sonuçlar doğuracaktır.

      Resmi gazeteye buradan erişebilirsiniz.

GÜNCEL HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 . . . 238 239 240 241 » »»
TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU
Copyright (c) TÜRK-İŞ 2007. Tüm hakları saklıdır.

Bu web sayfası ve içeriği, izin alınmaksızın kopyalanamaz, çoğaltılamaz, tekrar yayınlanamaz, dagıtılamaz, başka internet
sitelerine metin olarak konulamaz. Kaynak belirtilmek koşuluyla alıntı yapılabilir, link verilebilir.
Bayındır sok.No:10 Kızılay Ankara